RÄNTAN OCH INFLATIONEN

”Riskabelt när Trump vill lägga sig i räntorna”

Johan Schück

Donald Trumps attacker mot USA:s centralbank riskerar leda till en förtroendekris på finansmarknaderna, med påföljd att räntorna stiger och dollarn faller. Det skriver Johan Schück i en krönika.

Om Donald Trump blir vald till USA:s president, så vill han också ta kommando över Federal Reserve. Fed-chefen Jerome Powell får se sig efter ett annat jobb. Han kan visserligen inte avsättas, men ges ingen ny mandatperiod.

Federal Reserve, som är USA:s centralbank, har en lång tradition av självständighet. Dess styrelseordförande, som även är ordförande i den mäktiga räntekommittén, tillsätts visserligen på förslag av USA:s president och utnämningen görs sedan av senaten.

Men inga utomstående tillåts ha något inflytande över centralbankens beslut, exempelvis om räntor. Under sin tidigare presidenttid gjorde Trump flera försök att driva fram lägre styrräntor, men avvisades varje gång.

”Följden kan bli att det uppstår en förtroendekris på finansmarknaderna.”

Som president valde dock Trump att byta ordförande i Federal Reserve. När Janet Yellens period tog slut, så ersattes hon med Jerome Powell. Det var ett politiskt skifte, såtillvida att Yellen är demokrat medan Powell är republikan. Men båda uppträdde som ämbetsmän och ingen kunde säga att bytet gjorde någon dramatisk skillnad.

Just detta irriterade Donald Trump som ville att den nye centralbankschefen skulle sänka styrräntorna och bereda vägen för ett omval av presidenten. Hans besvikelse blev inte mindre när Joe Biden vann valet och sedan gav Powell en ny period som Fed-chef.

Nu, inför höstens presidentval hävdar Trump att Powell kommer att sänka styrräntorna för att hjälpa Biden att bli omvald. Detta har dock inte inträffat hittills, men av det skälet vill Trump avpollettera honom med det snaraste. Detta kan dock göras först på våren 2026 då Powells pågående fyraårsperiod går ut.

”Ändå ligger det något allvarligt bakom Trumps attack mot Federal Reserve.”

Trumps utspel kan mycket väl vara ett slag i luften, särskilt som det nog är svårt att hitta en kompetent efterträdare som tar order från presidenten. Men följden kan bli att det uppstår en förtroendekris på finansmarknaderna, med påföljd att räntorna stiger och dollarn faller. Detta borde en nyvald president Trump knappast vara intresserad av.

Ändå ligger det något allvarligt bakom Trumps attack mot Federal Reserve. Under sin förra presidentperiod försökte han underminera andra institutioner, framför allt genom att politisera domstolarna. Högsta domstolen gavs en ny sammansättning som innebär att konservativt influerade domare ser ut att förbli i majoritet under decennier framåt.

Trump visade sig också beredd att personligen ta kontakt med valansvariga i delstater för att få dem att manipulera valresultat. Värst var ändå händelserna den 6 januari 2021, då Trump uppviglade av folkmassa av extremister till att storma USA:s kongress. Syftet var att undanröja valresultatet och att framtvinga en ny rösträkning som skulle leda till omval av presidenten.

”Slå vakt om ett självständigt Federal Reserve som förblir en förebild.”

Trumps olika utspel hotar även andra demokratiskt styrda länder. Han har länge visat sitt missnöje med samarbetet i Nato och nu förklarat sig beredd att låta USA överge medlemsländer som inte betalar tillräckligt höga försvarsutgifter. I stället markerar han sin vänskap med Ryssland och har förklarat sig villig att dra bort amerikanskt militärt stöd till Ukraina.

Ett val av Donald Trump kan leda till en konstitutionell kris, både inom och utanför USA. Det enda rätta blir i så fall att med alla krafter försvara demokratin och rättssamhället. Där ingår också att slå vakt om ett självständigt Federal Reserve som förblir en förebild för andra länders centralbanker.

Om krönikören

Johan Schück är journalist och civilekonom. Tidigare samhällsekonomisk krönikör på Dagens Nyheter. Numera frilansskribent som bloggar om ekonomi. Författare till boken ”Schücks ABC” (Dialogos förlag) samt ”En svensk judisk historia” som handlar om entreprenören och mecenaten Herman Friedländer (Thomas Magnusson Medströms bokförlag 2021).