ELKRISEN

"Begränsningar i elnäten försvårar för skånska aktörer”

Anneli Hulthén, landshövding i Skåne, arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Ett nytt samarbete ska sätta fart på Skånes elektrifiering. ”Det är i en gemensam kraftsamling vi kan möta behovet av elnätsutbyggnad och kortare ledtider”, säger Anneli Hulthén, landshövding i Skåne län, i ett pressmeddelande.

Skånes självförsörjningsgrad av eleffekt är endast 15 procent, trots att regionen står för en stor del av landets elförbrukning. För att möta energigapet har Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Svenska kraftnät och E.ON tillsammans skapat Samverkansplattformen Nätutbyggnad Effektivt Tillsammans.

Syftet är att möjliggöra bygget av nya kraftledningar i Skåne fram till 2035.

– Länsstyrelsen Skåne arbetar för att stärka näringslivsutveckling och industrins gröna omställning i Skåne. Vi ser att rådande begränsningar i elnäten försvårar för skånska aktörer att förverkliga sina omställningsplaner. Det är i en gemensam kraftsamling vi kan möta behovet av elnätsutbyggnad och kortare ledtider. Därför är denna avsiktsförklaring ett avgörande steg i rätt riktning för att få detta på plats, säger landshövdingen, Anneli Hulthén, landshövding i Skåne län, i ett pressmeddelande.

E.ON: Nytt samarbete kraftsamlar för Skånes elektrifiering