BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Tidöpartierna: Infrastrukturen kommer prioriteras framöver

Maria Stockhaus, ledamot i Trafikutskottet (M), Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister (KD), Helena Gellerman, ledamot i Trafikutskottet (L) och Thomas Morell, vice ordförande i Trafikutskottet (SD). Bild: Fredrik Sandberg / TT, Axel Adolfsson, Claudio Bresciani / TT, Riksdagen

Infrastrukturen är avgörande för att hela Sverige ska fungera, skriver företrädare för Tidöavtalets samarbetspartier, på Di:s debattsida.

”I flera decennier har underhållet av våra vägar och järnvägar nedprioriterats. Flera regioner bedömer den bristfälliga infrastrukturen som ett av de största tillväxthindren och i många delar av landet riskerar infrastrukturen att bli en flaskhals för jobb och tillväxt om inte underhåll och upprustning prioriteras”, skriver debattörerna.

Partierna meddelar i debattartikeln att underhållet för det svenska väg- och järnvägsnätet kommer att stärkas och att de vill forma ett robust och effektivt infrastruktursystem där de olika transportslagen inte ska ställas emot varandra.

Di Debatt: Nu prioriterar vi infrastrukturen

Om debattörerna:

Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister (KD)

Thomas Morell, vice ordförande i Trafikutskottet (SD)

Maria Stockhaus, ledamot i Trafikutskottet (M)

Helena Gellerman, ledamot i Trafikutskottet (L)