DEN SVENSKA EKONOMIN

Ledare: Staten måste investera i den gröna omställningen

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterar den inledande översynen av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande under en pressträff. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Volvos vd Martin Lundstedt har rätt i att staten måste öka de statliga investeringarna för att möjliggöra den gröna omställningen. Det menar Tobias Wikström på Di:s ledarsida.

Wikström menar att utrymme för stora investeringar finns mot bakgrund av den låga statsskulden.

”Kärnkraft ägs och byggs i bolagsform och belastar inte statsbudgeten med alla dess restriktioner. Vägar, nya järnvägar och kraftledningar gör däremot det, och de är också dyra”, skriver han.

”Här finns ett intresse från näringslivet att vara med och betala. Man kan också tänka sig alternativa upplägg där utgifterna för stora projekt kan fördelas över tid, så att de inte tar allt utrymme i den årliga infrastrukturbudgeten.När partierna ändå samlas för att tala om överskottsmålet bör de också öppna för sådana nya finansieringslösningar.”

Di Ledare: Lundstedt har rätt om ny infrastruktur