KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Volvos vd: Gröna omställningen måste gå snabbare

AB Volvos vd Martin Lundstedt. Bild: Lars Schröder/TT

AB Volvos vd Martin Lundstedt menar att den gröna omställningen går för långsamt, och efterfrågar mer investeringsvilja från politiker. ”Vi missar världens chans för Europa och Sverige, och därmed konkurrenskraft och därmed jobb”, säger han till Dagens industri.

Martin Lundstedt efterfrågar en bred politisk enighet för att snabba på investeringar som krävs för den gröna omställningen såsom fossilfri el, kraftöverföring och digitalisering. Elektrifieringen av den tunga lastbilsflottan går redan för långsamt trots att Volvo är redo att sälja elfordon.

”Ska vi nå de mål som samhället och vi som företag satt upp till 2040 måste vi inse att det behöver accelerera ytterligare”, säger Martin Lundstedt till Di.

”När vi ställer om till ellastbilar som ska laddas måste det lokala elnätet snabbt byggas ut så att laddaren kan anslutas när och där den behövs. Vi ser att detta är en stor utmaning med de ledtider vi har i dag. När flottan av fordon växer måste även produktionen av el säkras, som ett exempel kan 1.000 lastbilar komma att kräva en effekt motsvarande en havsbaserad vindkraftspark eller en kärnkraftsreaktor om lastbilarna behöver laddas samtidigt”, säger Martin Lundstedt.

Dagens industri: AB Volvos vd varnar: ”Vi missar världens chans”