Debatt: Företag måste integrera geopolitik i hållbarhetsanalysen

Bild: Mostphotos

Geopolitik måste integreras som en central komponent i företags hållbarhetsanalys, menar Björn Fägersten, vd för analysföretaget Politea, på Di Debatt.

Bristen på geopolitisk kontext i traditionella ESG-agendans skapar tydliga och aktuella målkonflikter inom teknik, råvaror och försvar.

Det kan handla om begränsad handeln med kritisk teknik såsom chips för AI eller att finansiera och tillåta explorativ gruvnäring på hemmaplan.

De dessa målkonflikter måste undanröjas. Vissa måste hanteras politiskt till exempel genom att säkra kritiska råvaror och hantera risker för vår ekonomiska säkerhet. Andra måste tas hänsyn av företagen.

”Även företag måste anta ett mer holistiskt perspektiv på hållbarhet där geopolitiska frågor samspelar med de mer traditionella sociala och miljömässiga åtagandena. Detta ställer nya krav på hållbarhetsarbetet”, skriver han.

Dagens industri: Geopolitik måste bli en del av hållbarhetsanalysen