TESLAKONFLIKTEN

Tesla-strejkens poststopp bör överklagas i Arbetsdomstolen

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt. Bild: Banfa Jawla/SvD/TT

Teslas-strejkens stopp av postutdelning bör prövas rättsligt då det hämmar Transportstyrelsens regeringsuppdrag, anser Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt enligt Di.

Som en del av den omfattande strejken mot Tesla har Seko och fackförbundet ST i sympati med IF Metalls infört stridsåtgärden på Postnord att inte dela ut några nya registreringsskyltar till Tesla.

Det inskränker den statliga myndigheten Transportstyrelsens uppdrag, då den är bunden av Kammarkollegiets ramavtal att bara använda Postnord vid utdelning av försändelser, menar Olle Lundin.

- Om jag vore Tesla skulle jag få ut ett beslut som de kan överklaga till Förvaltningsrätten, säger han.

Andra rättsexperter hävdar dock att det kan bli svårt eftersom strejkrätten är stark i Sverige.

Dagens industri: Professorn: Tesla borde ta poststoppet till domstol