DEBATTEN OM SJUKSKRIVNINGARNA

Rapporter: Systembrister orsakar felaktiga utbetalningar av sjuklöner

Bild: Mostphotos

Två myndigheter menar i två olika rapporter att det finns stor risk för felaktiga utbetalningar vid ersättning till arbetsgivare för höga sjuklöne­kostnader.

I en ny rapport kommer Riksrevisionen fram till att konstruktionen för ersättning till arbetsgivare vid höga sjuklöne­kostnader innebär stora risker för felaktiga utbetalningar. Rapporten har till och med döpts till ”Lätt att göra fel – systemet för ersättning för höga sjuklönekostnader”. Därför rekommenderar myndigheten bland annat fler kontroller.

Till samma slutsats kommer den statliga myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen. ISF har granskat hur Försäkringskassan arbetar för att upptäcka felaktiga utbetalningar. Även denna granskning visar att systemets konstruktion skapar stora risker för felaktiga utbetalningar.

Enligt ISF är det problematiskt att arbets­givarna redovisar sina sjuklönekostnader i en totalsumma för samtliga anställda. Om arbetsgivarna skulle rapportera in sjuklönekostnaderna på individnivå skulle andelen felaktiga uppgifter sannolikt minska, skriver ISF i ett pressmeddelande.

PM: Stor risk för felaktig ersättning vid höga sjuklönekostnader

PM: Ersättning för höga sjuklönekostnader