DEN SVENSKA INDUSTRIN

Nio förslag för att svensk industri ska leda utvecklingen

Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret. Bild: Pressbild

Det krävs en forskningspolitik som främjar främjar forskning i Sverige. Bara så kan svensk industri fortsätta att leda utveckling och omställning. Det menar Jernkontoret, som föreslår nio åtgärder för regeringen.

– Svensk industri består till stor del av bolag som bedriver verksamhet även i andra länder, och därför kan välja att lägga sin forskning där. Om Sverige vill fortsätta vara ett land som leder utvecklingen och omställningen av industrin så behöver också forskningen finnas i landet, och då behöver politiken tydligt visa att den vill och stödjer det, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret, i ett pressmeddelande.

Nästa år ska regeringen presentera sin forskningsproposition. Det är som ett inspel till den som Jernkontoret nu lyfter nio åtgärder för att förbättra forskningspolitiken.

– Forskningspolitiken är central för att även framöver skapa förutsättningar för en internationellt konkurrenskraftig industri som bidrar till vår välfärd och ett hållbart samhälle, säger Gert Nilson.

Jernkontorets nio förslag till åtgärder, fördelade på tre behovsområden

Strategisk forskning

  • Förbättra förutsättningarna för strategisk och industrirelevant forskning
  • Utred lärosätenas indirekta kostnader
  • Öka transparensen i den offentliga forskningsfinansieringen

Industrirelevant utbildning

  • Prioritera industrirelevant utbildning
  • Öka den lärarledda undervisningen
  • Stärk svensk forskarutbildning

Dynamiska forskningsmiljöer

  • Stärk samverkansforskningen inom mineral- och metallområdet genom öronmärkt långsiktig finansiering
  • Öka mobiliteten mellan akademi och industri
  • Finansiera satsning på adjungerade tjänster och industridoktorander

Jernkontoret: Goda förutsättningar för forskning avgörande för industrisatsningar och omställning