DEN SVENSKA BESÖKSNÄRINGEN

Färre gäster hos campingar och stugbyar

Bild: Maja Suslin/TT

Gästnätterna i stugbyar och campingar minskade sommaren 2023 jämfört med föregående år. Det skriver Visita i ett pressmeddelande.

Under juni till augusti i år sjönk antalet gästnätter för campingar och stugbyar med sju procent jämfört med sommaren 2022. Logiintäkterna sjönk med två procent under samma period.

– Att antalet gästnätter för campingar och stugbyar sjönk med 7 procent i jämförelse med 2022 beror sannolikt på det dåliga vädret under sommaren. Antalet svenska gästnätter är nästan 1 miljon (-10 procent) färre än sommaren 2022. Många av dessa stannade förmodligen hemma eller valde utländska alternativ, säger Thomas Jakobsson, chefsekonom på Visita, i en kommentar.

– Samtidigt pekar alla ekonomiska kurvor åt fel håll just nu. Att regeringen i detta läge väljer att höja arbetsgivaravgifter och skatter för företagen är mycket bekymmersamt, fortsätter han.

Pressmeddelande: Färre gästnätter för campingar och stugbyar under sommaren