KOMPETENSKRISEN

AstraZeneca: Därför behöver vi sänka skatten för utländsk arbetskraft

Bild: Pressbild

Svenska företag skriker efter utländsk arbetskraft. Nu kommer förslag om skattelättnader för utländska experter. ”En reform av expertskatten ger ett storslaget pang för pengarna”, säger Caspian Rehbinder på IKEM.

Expertskatten innebär att högutbildade experter, forskare och andra specialister rekryterade från utlandet slipper skatt på en del av inkomsten. Nu måste den skattefria delen ökas ytterligare för att underlätta den kompetensförsörjningen som svenska företag ropar efter, menar IKEM.

− Den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen som Sverige så väl behöver finns på en global arbetsmarknad och vi kan konstatera att jämförbara länder har en betydligt mer fördelaktig skattepolitik för arbetskraftsinvandrare. Sverige är helt enkelt inte konkurrenskraftigt i det sammanhanget, säger Caspian Rehbinder, ansvarig för arbetsmarknadspolitik på IKEM, branschorganisationen för innovations- och kemiindustrierna i Sverige.

Behövs 10 000 nya medarbetare

Nästan alla svenska branscher har problem att locka högkompetenta medarbetare från utlandet att arbeta här. Enbart företagen inom IKEM måste fram till i år 2030 rekrytera 10 000 nya medarbetare med eftergymnasial utbildning och ytterligare 6 000 med forskarutbildning.

− Vi rekryterar 120 till 130 utländska medarbetare per år, främst till verksamheten i Göteborg, ett antal som har legat tämligen konstant de senaste åren, säger Åsa Lothigius, en av de ansvariga för rekrytering på AstraZeneca.

”Lönen och vad som är kvar av den efter skatt har stor betydelse.”

Ett sätt att öka Sveriges attraktionskraft på den internationella arbetsmarknaden är alltså att ytterligare utveckla expertskatten. I en ny rapport från IKEM görs en genomgång av hur Sverige står sig i konkurrensen till bland annat Danmark och Nederländerna. Där har bättre skattevillkor fördubblat antalet högkvalificerade medarbetare efter de senaste justeringarna.

− Vi vet att lönen och vad som är kvar av den efter skatt har stor betydelse. Om vi kan erbjuda bättre möjligheter på det området vet vi att det underlättar den framtida rekryteringen, säger Caspian Rehbinder och pekar på den så kallade elasticiteten i skattesammanhang.

Den ger ett mått på hur stora effekterna blir när olika skatter förändras. Olika undersökningar visar att för varje procent som lönen steg på toppen, vid sidan av den sedvanliga ökningen och tack vare den minskade skatten, har människor inspirerats att öka arbetsinsatsen och inkomsten med mellan 0,3 och 0,5 procent.

– För internationella specialister och forskare är effekten tio gånger vad man ofta ser nationellt. Det innebär att Sverige blir mer attraktivt att komma till, så en reform av expertskatten ger ett storslaget pang för pengarna, säger Caspian Rehbinder.

Vill dubblera skattefria delen

IKEM föreslår nu en rad förslag på förändringar. I första hand handlar det om att den skattefria delen ökar från 25 procent av lönen till 50 procent. Ett annat förslag är att även minska inkomstnivån som automatiskt ger skattelättnaden, vilket skulle minska byråkratin och skapa en enklare och snabbare hantering.

− Det är två viktiga punkter. Om vi dessutom kan förlänga den skattefria tiden från fem till sju år och även göra en del andra justeringar räknar jag med att rekryteringen av människor med spetskompetens till Sverige kan fördubblas, säger Caspian Rehbinder.

Att ytterligare förbättra de ekonomiska förutsättningarna för de som väljer att flytta till Sverige, är en viktig pusselbit i rekryteringsarbetet och att göra en flytt till Sverige attraktivt, menar Åsa Lothigius.

− Absolut. Det underlättar vårt erbjudande. En del i hela vårt paket kring en rekrytering är att erbjuda experthjälp kring hur ekonomin ser ut efter etableringen här. Många blir glatt överraskade av expertskatten och hur det påverkar vad jag har kvar på sista raden i lönebeskedet.

”Rekryteringen av människor med spetskompetens till Sverige kan fördubblas.”

− Ett bekymmer kan ibland vara att det tar tid för den medföljande partnern att få jobb här i Sverige. Skatterabatten är i det läget en lättnad och något som stabiliserar hela familjeekonomin. I sin tur ger det ett lugn och minskar stressen att hitta ett arbeta också för den medföljande. En utveckling av expertskatten skulle självklart förbättra de erbjudande vi kan ge de experter som vill arbeta här i Sverige, säger hon.

Av allt att döma kan IKEM såväl som övriga delar av näringslivet snart bli bönhörda i fråga om expertskatten. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning om hur den kan förändras, en utredning som ska vara klar den 15 januari 2025.

− Arbetskraftsinvandringen inom den kunskapsintensiva industrin måste fördubblas, bland annat för att klara teknikskiftet för en hållbar och fossilfri produktion och en förändring av expertskatten är en av de viktigaste pusselbitarna för att lyckas med det och därmed öka Sveriges konkurrenskraft internationellt, säger Caspian Rehbinder.

Expertskatten

Expertskatten infördes redan 2001, utvecklades 2011 och innebär i korthet att en utländsk person som anses ha ”expertstatus” inte behöver betala skatt på 25 procent av inkomsterna under en femårsperiod.

Regeln träder automatiskt i kraft om lönen överstiger två prisbasbelopp, motsvarande 105 000 kronor per månad, vilket förra året kvalificerade cirka 1 000 personer till att få expertskatt.

De som inte kommer upp i 105 000 kronor per månad måste ansöka hos Forskarskattenämnden som bedömer om expertkunskaperna är tillräckligt höga för att även de beviljas skattelättnad. Under 2022 fick cirka 75 procent av de som ansökt bifall och därmed kunde ytterligare närmare 1 000 personer slippa skatt på 25 procent av inkomsterna.

IKEM:s förslag

  1. Utöka dagens 25 procent till 50 procent som undantas beskattning. Det skulle uppskattningsvis innebära ytterligare 2 250 högkvalificerade nyckelpersoner till Sverige. Då hamnar Sverige på en normal och konkurrenskraftig nivå jämfört med andra länders expertskatt.
  2. Sänkt beloppsgränsen från 2 till 1,5 prisbasbelopp, alltså från 105 000 kronor i månaden till 79 000 kronor i månaden. Då skulle fler omfattas, och få en mycket enklare hantering av expertskatten.
  3. Förläng tidsgränsen från 5 till 7 år. Det skulle placera Sverige i en konkurrenskraftig medelposition bland jämförbara länder.
  4. I dag är villkoret för expertskatten att man lämnar landet efter att tiden gått ut. De som väljer att stanna kvar får högre skatt, och kan vara mindre benägna att arbeta i Sverige. Det är ett byråkratiskt regelverk som försvårar utan att ge några vinster, och bör ändras.