ELKRISEN

Efter dom – risk för högre elpriser

Energimarknadsinspektionen pausar genomförandet av en ny reglering som skulle styra elnätsföretagens intäktsramar de kommande fyra åren. Arkivbild. Bild: Hasse Holmberg/TT

Energi (TT)

Energimarknadsinspektionen ville med ett förslag hindra elnätsföretag från att ta ut högre priser än vad som är skäligt. Nu har en domstol stoppat det.

I dagsläget överkompenseras elnätsföretagen i förhållande till sina faktiska kostnader, anser Tommy Johansson, avdelningschef vid Energimarknadsinspektionen, som övervakar elnätsföretagen.

I ett försök att införa en ny metod för hur elnätsföretagen beräknar sina intäkter de kommande fyra åren ville myndigheten ändra på detta. Men nu har man stött på patrull i form av en dom i kammarrätten.

Lagen tillåter inte myndigheten att samla in de uppgifter från elnätsföretagen som krävs för att gå vidare med det planerade metodbytet, slår domen fast.

Ett beslut som enligt Tommy Johansson missgynnar elkunderna.

"Behöver regleras"

En mängd klagomål har tidigare i år strömmat in till myndigheten från kunder som exempelvis fått otydliga fakturor knutna till timprisavtal.

– Den metod som vi använder i dag behöver regleras. En utredning om detta pågår på nationell nivå. Vår förhoppning var att vi skulle kunna gå före med ett metodbyte, säger Tommy Johansson till TT.

Han kan inte säkert säga om nuvarande system automatiskt landar i oskäligt höga elräkningar för kunderna.

– Alla elnätsföretag nyttjar inte hela intäktsramen. Men nu har elnätsföretagen utrymme att höja sina kostnader mer än vad som är skäligt de kommande fyra åren. Kostnader som riskerar att spilla över på kunden, säger han.

Bolagen nöjda

Från elnätsföretagen hörs däremot glada reaktioner på kammarrättens dom.

Johan Lindehag, vd vid elnätsföretaget Ellevio, anser rentav att Elmarknadsinspektionens ambition – att ändra metod för värderingen av elnätbolagens tillgångar – "hotade den svenska klimatomställningen".

"Energiföretagen kommer att behöva göra kolossala investeringar de kommande två decennierna för att förverkliga samhällets behov", säger han i ett pressmeddelande.

Elmarknadsinspektionen hoppas dock på förändringar i regelverket, med sikte på att i stället genomföra ett metodbyte för perioden 2028–2031.

Ebba Blume/TT

Fakta

I september 2021 avgjordes ett uppmärksammat domstolsmål. Tyskland fälldes i Europadomstolen för att inte ha implementerat EU:s elmarknadsdirektiv korrekt.

Tysklands regering hade tagit fram nationella bestämmelser för hur marknaden ska fungera, något domstolen bedömde som detaljstyrning från politiska instanser.

Med anledning av Tysklandsdomen startade en statlig utredning i Sverige i syfte att ändra bestämmelser för elnätsföretagens verksamhet och genomföra delar av EU:s elmarknadsdirektiv.

Utredningen ska redovisas senast den 31 oktober.

Källa: Riksdagen