DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Regeringen bildar nytt arbetsmarknadsråd

Johan Pehrson (L) kommer att leda rådet. Arkivbild. Bild: Christine Olsson/TT

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) har tillsatt ett nytt arbetsmarknadspolitiskt råd, enligt ett pressmeddelande.

Rådet har till syfte att ge "inspel och synpunkter" till regeringen, och rymmer en rad experter på arbetsmarknadspolitik. I rådet ingår bland annat forskare och myndighetschefer, däribland Lars Calmfors, professor emeritus, och Maria Mindhammar, generaldirektör vid Arbetsförmedlingen.

Rådet kommer att arbeta med frågor som rör lågkonjunkturens påverkan på arbetsmarknaden samt strukturella problem som exempelvis långtidsarbetslöshet.

Två till tre gånger per år ska rådet mötas och det kommer att ledas av Johan Pehrson.

Fakta

Följande personer kommer att ingå i rådet:

Lars Behrenz – docent vid Linnéuniversitetet

Lars Calmfors – professor emeritus vid Stockholms universitet

Anders Forslund – professor emeritus i nationalekonomi vid Uppsala universitet

Marie Gartell – avdelningschef på Tillväxtanalys

Maria Hemström Hemmingsson – generaldirektör för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Lena Hensvik – professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet

Maria Mindhammar – generaldirektör vid Arbetsförmedlingen

Eva Samakovlis – analysdirektör vid Arbetsförmedlingen

Ulrika Vikman – Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Källa: Regeringskansliet