ENERGIPRISERNA

KU kritiserar regeringen för elstödshantering

Statsminister Ulf Kristersson (M) och hans regering får kritik av riksdagens konstitutionsutskott för hanteringen av sekretessen av elstödet. Arkivbild. Bild: Stefan Jerrevång/TT

Politik (TT)

Regeringen får kritik av ett enigt konstitutionsutskott för bristande hantering av förslaget om sekretess för elstöden. KU kritiserar också statsministern och skolministern samt två S-ministrar i den förra regeringen i årets granskning.

Beredningen var för hastig och remissinstanserna, Lagrådet och riksdagen fick mycket kort tid på sig att ta ställning till förslaget att sekretessbelägga det första elstödet, påpekar KU.

Utskottet har i årets granskning, om hur regeringen har skött sina uppgifter enligt de regler som finns, granskat omkring 25 ärenden. En del avser den förra regeringen men de flesta den nuvarande regeringen.

Brister i fem

– Vi finner brister i fem ärenden, säger KU:s ordförande Ida Karkiainen (S) på en pressträff om årets betänkande.

Tre av dem gäller den nuvarande regeringen samt två den avgångna S-regeringen.

– Granskningen är konstitutionell, inte politisk, säger vice ordförande Erik Ottoson (M) och betonar också han att utskottets betänkande är enigt – samtliga åtta riksdagspartier står bakom det.

Han och de andra företrädarna för partierna kritiserar på pressträffen att många anmälningar gäller ärenden där en minister KU-anmäls för något personen sagt i en debatt eller liknande. KU noterar att det ofta handlar om uttalanden som är en del av den politiska debatten, men inte sådana att det är något KU ska slösa tid på att syna.

– Oavsett det förväntar vi oss att uttalanden ska vara sakliga, korrekta och faktabaserade, säger Malin Danielsson (L).

Edholm vägrade

Skolminister Lotta Edholm (L) får kritik för att hon vägrade svara på frågor vid riksdagens frågestund och motiverade det med att ärendet hade anmälts till KU.

"KU framhåller att en anmälan till konstitutionsutskottet inte kan anses innebära att statsråd är förhindrade att svara på frågor om regeringens politik", understryker KU.

Förra klimat- och miljöministern Annika Strandhäll (S) anses ha brustit när hon uttalade sig om ny kärnkraft.

Linde kritiseras

S-regeringens utrikesminister Ann Linde får kritik för uttalanden som hon gjorde om möjligheterna för Sverige att skicka vapen till Ukraina, uttalanden som kunde tolkas som att det inte gick på grund av vapenexportreglerna. Det var inte helt korrekt.

"Delar av" Lindes uttalande kan ha uppfattats som att krigsmateriel inte kunde sändas till Ukraina utan att reglerna först ändrades, framhåller KU.

Statsminister Ulf Kristersson (M) talade om "fossilfri industrination" i regeringsförklaringen på ett sätt som kunde missförstås. Han borde ha varit tydligare om vad han avsåg, anser KU.

Lars Larsson/TT

Konstitutionsutskottets ordförande Ida Karkiainen (S) säger att det eniga utskottet funnit brister i fem ärenden i granskningen av regeringen, tre gäller den nuvarande regeringen, två den förra. Bild: Anders Wiklund/TT