ENERGIPOLITIK

Tummen upp för vindkraftpark till havs

Havsbaserade vindkraftverk utanför Bunkeflostrand. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Planerna har blivit hårt kritiserade av bland annat miljöorganisationer.

Nu får den havsbaserade vindkraftparken Kattegatt Syd dock klartecken även i domstol.

Regeringen gav nyligen klartecken för omkring 100 vindkraftverk utanför Hallands kust, bland annat Vattenfalls planer för vindkraftparken Kattegatt Syd utanför Falkenberg.

Nu ger mark- och miljödomstolen i Vänersborg klartecken för Kattegatt Syd, som kan ges ett så kallat Natura 2000-tillstånd anser domstolen.

Vindkraftsplanerna i området har kritiserats hårt av bland annat Birdlife Sverige, som oroats av parkernas påverkan på fågellivet. I området finns även exempelvis tumlare som i dag skyddas av redan befintliga Natura 2000-områden.

Större buffert

Enligt rättens ordförande, rådmannen Stefan Mattsson, skulle vindkraftparken dock inte orsaka störningar som "på ett betydande sätt" hotar bevarandet av de aktuella arterna.

– Det har varit komplexa frågor att ta ställning till, men det är så regelverket ser ut och vi har funnit att den kan ges tillstånd, säger Stefan Mattsson.

Mark- och miljödomstolen vill dock se en större buffertzon mellan vindkraftparken och bland annat de befintliga Natura 2000-områdena.

Skydd för tumlare

Dessutom skärps villkoren för hur pålningsarbetet i samband med byggandet får ske.

– Ljudet från pålningen kan störa tumlarna. Det kan skada deras hörsel men riskerar också att kalv och hona skiljs från varandra. Därför har vi skärpt villkoren i vissa delar, säger Stefan Mattsson.

Samtidigt som regeringen gav klartecken för Kattegatt Syd fick även vindkraftparken Galene, väster om Varberg och Falkenberg, grönt ljus.

Även det hänger dock på att domstolen ger klartecken. Fallet är ännu inte avgjort i mark- och miljödomstolen.

Jens Bornemann/TT

Fakta

Regeringen meddelande i mitten av maj att två ytterligare vindkraftparker får grönt ljus:

Kattegatt Syd. Plats: väster om Falkenberg. Bolag: Vattenfall. Elproduktion: 5 TWh. Parken omfattar upp till 80 vindkraftverk på en yta av 122 kvadratkilometer. Tillståndet gäller i 40 år.

Galene. Plats: väster om Varberg och Falkenberg. Bolag: Galatea-Galene, dotterbolag till OX2. Elproduktion: 1,2 TWh. Parken omfattar upp till 21 vindkraftverk på en yta av 42 kvadratkilometer. Tillståndet gäller i 40 år.

Beviljat sedan tidigare: Kriegers flak. Plats: söder om Trelleborg. Bolag: Vattenfall. Den svenska delen beräknas producera omkring 2,6 TWh per år.

Källa: Regeringen, de ansökande bolagen.