DEN DIGITALA UTVECKLINGEN

Förslag att datajättar ska lagra åt polisen

En utredare föreslår att datajättar som Apple, Facebook och Google ska bli skyldiga att lagra data om meddelanden i appar. Arkivbild. Bild: Helena Landstedt/TT

Politik (TT)

Polisen ska kunna kräva att datajättarna lagrar meddelanden i appar som Imessage och Messenger, föreslår regeringens utredare Sigurd Heuman i en artikel på DN debatt.

De brottsbekämpande myndigheterna, bedömer han, hade dock velat gå längre.

Sigurd Heuman fick sitt uppdrag av den S-ledda regeringen 2021 och överlämnar i dag sina förslag till justitieminister Gunnar Strömmer (M). Uppdraget har varit att utreda vilka krav som ska ställas på mobiloperatörer och datajättar om att lagra data för att polis och åklagare ska kunna få tillgång till dem i kampen mot brott. Det handlar även om så kallade krypterade specialappar som Encrochat som har använts brett av gängkriminella.

EU-domstolen har tidigare dömt ut den svenska datalagringen av mobildata för att den är alldeles för generell och ospecifik.

Förslaget nu blir att generell lagring av data bara ska kunna ske om Säkerhetspolisen anser att det finns ett allvarligt hot mot Sveriges säkerhet. Utredningen föreslår också att det ska kunna göras riktade lagringar som avser en stadsdel eller annat avgränsat område, en viss krets av personer eller en viss kommunikationstjänst.

Med utredarens förslag blir också datajättar som Apple, Google och Facebook till exempel, skyldiga att lagra data.

Lars Larsson/TT