DEN SVENSKA EKONOMIN

Debatt: Rätt att skrota överskottsmålen

Laura Hartman, chefsekonom på LO Bild: Adam Sundman/SvD/TT

LO och Svenskt Näringsliv är överens. Överskottsmålet bör skrotas. ”För att klara den gigantiska gröna omställningen krävs satsningar i energiproduktion och infrastruktur, skriver Laura Hartman, chefsekonom LO, på DI debatt.

– Slutligen, trots höjda styr- och marknadsräntor är den långsiktiga realräntan för statsskulden fortfarande låg och kommer med all sannolikhet så vara framöver. Vi kan alltså säkerställa den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna även med ett visst underskottsmål och högre nettoskuld. Nyligen konstaterade Finanspolitiska rådet att det svaga konjunkturläget motiverar en mer expansiv finanspolitik. Det är klokt att satsa, och Sveriges passivitet sticker ut i ett europeiskt perspektiv, skriver Hartman.

DI Debatt: Rätt att skrota överskottsmålen

Svenskt Näringsliv: Överge överskottsmålet