KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Näringslivet oroas för grön gräddfil i EU:s klimatpaket

Ursula von der Leyen. Bild: Efrem Lukatsky

Svenskt Näringsliv befarar att EU:s satsning den gröna gräddfilen kan missgynna de bolag som inte får ta del av den, skriver Di.

Det amerikanska stödpaketet till grön teknik ”Inflation Reduction Act” har gjort att EU svarat med Net Zero Industry Act. Kortare tillståndsprövningar, snabbare tillgång till finansiering, ökad kompetens och goda handelsmöjligheter är pelarna i EU:s gröna industripaket.

Men Svenskt Näringsliv är tveksamt till att förslaget begränsas till projekt inom elektrifiering. I en inlaga till regeringen menar organisationen att ”alla projekt som främjar grön omställning och resiliens” borde omfattas av underlättande åtgärder.

Ett exempel är ståljätten SSAB:s satsning på fossilfritt stål. I ett remissvar skriver SSAB att eftersom stål och fossilfritt stål är viktiga insatsvaror för tillverkning av miljöteknik borde även detta område omfattas av industrisatsningen, skriver Di.

Di: Näringslivet oroas för grön gräddfil i EU:s klimatpaket