BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Byggföretagen flaggar för överbelastning i järnvägsnätet

Bild: Johan Nilsson/TT

Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland kommer innebära att järnvägsnätet i Sydsverige blir ännu mer överbelastat om inte kapaciteten ökar, menar Byggföretagen.

Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland kommer förändra järnvägens förutsättningar i grunden. Men den innebär också att Sydsverige behöver matcha kapacitetsökningen, skriver Byggföretagen i ett pressmeddelande.

”Behovet av ökad kapacitet på järnvägen går inte att trolla bort. Vår bedömning är att Sydsverige i dag står inför två olika framtidsscenarion: Att få politiken på riksnivå att prioritera järnvägen – eller tvingas leva med försenade eller inställda tåg och att den gröna omställningen med varutransporter från väg till järnväg uteblir”, skriver företrädare för Byggföretagen i Syd.

De beskriver Tidöpartiernas beslut av avbryta planeringen av nya stambanor som en kalldusch för järnvägskapacitet i Sydsverige.

Byggföretagen: ”Kalldusch för järnvägskapaciteten i Sydsverige”