DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Bankföreningen stämmer in i kritik mot förmögenhetsregister

Hans Lindberg, vd för Svenska Bankföreningen. Bild: Lars Pehrson/SvD/TT

Bankföreningen säger nej till ett förmögenhetsregister, skriver DI.

En statlig utredning presenterade i höstas förslag på ett så kallat förmögenhetsregister.

– Kostnaden för den till stor del kvartalsvisa rapporteringen står inte i rimlig proportion till den nytta som kan följa av detaljeringsgraden och rapporteringsfrekvensen. Samtidigt blir konsekvenserna för den personliga integriteten svåröverskådliga, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg till DI.

Även Fredrik Carlgen och Johan Fall på Svenskt Näringsliv är kritiska mot förslaget om förmögenhetsstatistik. Att upprätta ett heltäckande och mycket detaljerat register över samtliga invånares tillgångar och skulder, som en utredning föreslår, hotar den personliga integriteten, menar de.

DI: Bankföreningen vill inte se register över tillgångar