DET SVENSKA SKATTETRYCKET

”Förslaget om tillgångsregister hotar den personliga integriteten”

Fredrik Carlgren och Johan Fall Bild: Stefan Tell, Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Att upprätta ett heltäckande och mycket detaljerat register över samtliga invånares tillgångar och skulder, som en utredning föreslår, hotar den personliga integriteten. Det menar två debattörer från Svenskt Näringsliv, på DI Debatt.

I en replik på DI Debatt svarar Fredrik Carlgen och Johan Fall på Svenskt Näringsliv cheferna för Riksbanken och Finansinspektionen angående ett förslag om förmögenhetsstatistik. Enligt artikelförfattarna hänvisar myndighetscheferna till en utredning som föreslår ett detaljerat register över samtliga invånares tillgångar och skulder.

”Detta förekommer endast i de två länder som Thedéen och Grufman exemplifierar med, Danmark och Norge. Samtliga övriga 36 OECD-länder som redovisar förmögenhetsstatistik, med undantag av Nederländerna, använder sig istället av begränsade urvalsundersökningar där endast en liten del av befolkningen ingår, ofta bara några få promille. Urvalsmetodiken kan fortfarande erbjuda de analysmöjligheter som efterfrågats för finansiella stabilitetsändamål”, skriver de.

Debattörerna menar att Sverige, särskilt i detta utsatta läge, måste undvika att ta beslut eller ens skicka signaler om åtgärder som vore direkt skadliga för investeringsklimatet i Sverige.

”Sedan Sverige avskaffade förmögenhetsskatten har vi haft en god utveckling för företagsamheten där investeringskapital och entreprenörer återkommit - och än viktigare - stannat i Sverige och återinvesterats. Den utredning som nu är på remiss är ett allvarligt hot mot denna positiva utveckling och alla tankar på ett heltäckande statligt register måste avfärdas”, skriver Fredrik Carlgren och Johan Fall.