ENERGIPOLITIK

Regeringen vill ha skattelättnader på ladd-el

Genrebild. Bild: Christine Olsson/TT

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen om en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen. Enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet är syftet att underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

”Regeringen föreslår att en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel ska gälla från 1 juli 2023 och tre år framåt. Förslaget ska underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och gynna arbetsresor med laddbara fordon framför andra mindre hållbara alternativ. Skattefriheten föreslås omfatta laddning av personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel”, skriver Regeringskansliet.

För att få skattefrihet krävs att laddningen sker på en laddningspunkt som arbetsgivaren tillhandahåller i närheten av arbetsplatsen.

Den tillfälliga skattefriheten föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och beräknas minska statens intäkter med ca 110 miljoner kronor per helår.

Pressmeddelande: Förslag om tillfällig skattefrihet för förmån av laddel till riksdagen