OSUND KONKURRENS

Debatt: Samhalls osunda konkurrens måste få ett slut

Bild: Samhall/TT

Skattepengar som är avsedda för personer med funktionsnedsättningar går istället till underprissättning på städmarknaden. Och nu ska ännu mer pengar skjutas in. Det är dags att politikerna tar ansvar för Samhalls osunda konkurrens, skriver tolv representanter från städ- och servicebranschen på DI Debatt.

Omkring 14 000 anställda på Samhall utför städtjänster. Det är nästan tre gånger fler än de största serviceföretagen i Sverige. Det konstaterar tolv företagare och styrelseledamöter i Almega Städföretagen och Almega FM-företagen på DI Debatt. Och trots att det har gått 30 år sedan första klagomålet om osund konkurrens väcktes mot Samhall kvarstår problemet.

”Genom aggressiv underprissättning i offentliga och privata städupphandlingar har Samhall successivt trängt undan de städföretag som verkar under normala förutsättningar. Resultatet är försämrade villkor för andra aktörer i branschen samt att en orimlig prisbild etablerats bland de som köper städtjänster. Detta trots att Samhalls anställda behövt ha högre arbetsförmåga än vad som var tänkt enligt uppdragsbeskrivningen, för att lyckas utföra de uppdrag som bolaget vunnit genom låga anbudspriser”, skriver debattörerna.

De poängterar att Samhall får 6,6 miljarder kronor i statlig ersättning för att skapa meningsfull sysselsättning för människor med funktionsnedsättningar. ”I verkligheten sysselsätts bara en liten andel av målgruppen och då till en ersättning som varken baseras på stödbehov eller tid i anställning”, skriver debattörerna.

Nu vill se att den ersättning som Samhall får ska kunna följas på individnivå, precis som hos övriga företag som bereder jobb för människor med funktionsnedsättningar.

”Det är hög tid att politikerna kräver ett slut på den osunda konkurrensen från statliga Samhall”, avslutar debattörerna.

DI Debatt: Hög tid för ett slut på osund konkurrens från Samhall