DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Nato-chefen: Vi måste göra mer – och fortare

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg håller presskonferens i Bryssel. Bild: Virginia Mayo/AP/TT

Nato (TT:s korrespondent)

Trots löften om ökade försvarssatsningar når bara sju Natoländer upp till målet att lägga motsvarande minst två procent av BNP på försvaret.

– Vi måste göra mer och vi måste göra det fortare, manar Natochefen Jens Stoltenberg.

I många år har Natos ledare ihärdigt upprepat behovet av att fler länder satsar mer på sina försvar. Vid sitt toppmöte i Wales 2014 lovade man varandra att alla skulle uppnå tvåprocentsmålet till år 2024.

Fast i så fall måste tempot nu upp ordentligt. Trots att Rysslands förnyade angrepp på Ukraina har fått merparten av medlemsländerna att satsa mer är det fortfarande få som klarar målet.

– Sju medlemmar lägger nu två procent. Vi hade väntat oss att det skulle vara fler, men det beror också på att BNP har fallit, berättar generalsekreterare Jens Stoltenberg på en presskonferens i samband med presentationen av Natos årsrapport för 2022.

– Men vi måste göra mer och vi måste göra det fortare, betonar han.

Inom Nato talas just nu om det är läge att öka målet från 2 procent till 2,5 procent eller ännu mer. Stoltenberg vill dock inte nämna någon siffra.

– Det blir upp till de 30 – eller snart 32 – medlemsländerna att avgöra, säger han, syftandes på Finlands och Sveriges strävan att snart ingå på allvar i militäralliansen.

Wiktor Nummelin/TT

Fakta

Så här mycket lade Natoländerna på sitt försvar 2022, i procent av sin BNP (förändring i procentenheter jämfört med 2021 inom parentes):

Grekland: 3,54 (-0,16)

USA: 3,46 (-0,02)

Litauen: 2,47 (+0,50)

Polen: 2,42 (+0,20)

Storbritannien: 2,16 (-0,14)

Estland: 2,12 (+0,10)

Lettland: 2,07 (+-0)

Kroatien: 1,91 (-0,07)

Frankrike: 1,89 (-0,02)

Slovakien: 1,76 (-0,01)

Rumänien: 1,75 (-0,11)

Nederländerna: 1,64 (+0,26)

Nordmakedonien: 1,61 (+0,14)

Norge: 1,57 (-0,18)

Albanien: 1,57 (+0,35)

Bulgarien: 1,54 (+0,02)

Italien: 1,51 (-0,06)

Tyskland: 1,49 (+0,03)

Ungern: 1,44 (-0,22)

Danmark: 1,38 (+0,06)

Portugal: 1,38 (-0,16)

Turkiet: 1,37 (-0,24)

Montenegro: 1,35 (-0,20)

Tjeckien: 1,34 (-0,05)

Kanada: 1,29 (+0,01)

Slovenien: 1,26 (+0,02)

Belgien: 1,18 (+0,13)

Spanien: 1,09 (+0,05)

Luxemburg: 0,62 (+0,15)

Totalt: 2,58 (-0,02)

Fotnot: Island är också medlem i Nato men har inget eget försvar.

Källa: Natos årsapport 2022.