FRAMTIDENS TRANSPORTER

Debatt: Staten måste ta ansvar för drivmedelsberedskapen

Staten måste ta ett tydligt ansvar för att säkra Sveriges drivmedelsförsörjning. Det menar Drivkraft Sverige på SvD Debatt. Nu har de tre förslag för att säkra en långsiktig beredskap.

Kriget i Ukraina har aktualiserat frågan kring hur den svenska drivmedelsförsörjningen är vid kris. Det menar två företrädare för Drivkraft Sverige på SvD Debatt. De menar att drivmedelsbranschen under lång tid har tagit stort ansvar för beredskapen. Men nu pågår en stor omställning från fossilt till fossilfritt.

”Samtidigt står det militära och civila försvaret för ökade och nya behov av drivmedel för att kunna hantera en kris- eller krigs­situation. Det leder till en ohållbar situation när kostnaderna för branschen väntas öka i takt med högre krav på robustheten i drivmedels­försörjningen”, skriver de.

För att säkerställa en långsiktig resurs- och kostnads­effektiv försörjnings­beredskap har de tre förslag. Det handlar om att regeringen bör etablera en nationell plan, att sektorsmyndigheterna får ökat mandat och staten tar det fulla finansiella ansvaret.

”Rysslands invasion av Ukraina påvisar att vi lever i en allt oroligare omvärld och att vi behöver stärka vår beredskap. Beredskapen får inte äventyras av kortsiktiga lokala beslut, utan här måste staten ta ett tydligt nationellt ansvar”, skriver Jessica Alenius och David Sällh på Drivkraft Sverige.

SvD Debatt: ”Tillgång till drivmedel i kristid måste säkras”