FRIHANDELNS FRAMTID

EU lättar på statsstödsregler för att möta USA

Utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) möter kollegorna från EU-länderna på ett informellt ministermöte i Arlandastad. Bild: Caisa Rasmussen/TT

Ekonomi (TT)

EU-kommissionen lättar på reglerna för statsstöd inom EU och förlänger möjligheterna till krisstöd. Det sker för att möta president Joe Bidens massiva stödpaket till amerikanska företag för grön omställning. Sverige har varit skeptiskt till friare statsstöd.

– Det är ingen hemlighet att vi är ett antal länder som manar till viss försiktighet kring detta, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M).

Han tar i dag emot kollegorna från övriga EU för ett informellt handelsministermöte i Arlandastad norr om Stockholm.

I går gick EU-kommissionen oannonserat ut med beslut om att lätta på reglerna för hur EU-länderna får ge statligt stöd till företag. Det är ett sätt att möta det stora stödpaket som president Biden lade fram i slutet av förra året, med stora statliga pengar för att få fart på den gröna omställningen i USA. Paketet gynnar amerikanska företag och inhemskt produktion på bekostnad av import. Dessutom är stöden så stora att företag som är färd med att investera i EU sitter och funderar på om de i stället ska göra det i USA.

Möta Biden

Frågan om hur EU ska möta Bidens paket, kallat IRA, är en fråga för diskussionerna på handelsministermötet. I det ingår också, indirekt, hur handelsrelationerna till Kina ska se ut. Det spekuleras om att USA vill att EU intar en hårdare linje gentemot Kina.

President Biden och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen väntas inom kort presentera en uppgörelse som gäller IRA och europeiska företags villkor.

Gör inget förhastat, är den svenska regeringens hållning vad gäller såväl statsstöd i unionen som exporthinder gentemot Kina.

– Reglerna kring statsstöd har funnits länge och de har tjänat Europa väl. Det är viktigt att vi inte får en situation där de länder som kan ge mest statsstöd hemma blir vinnare, många länder kommer inte att kunna göra det. Vi vill inte ha situation där inre marknaden blir fragmentiserad, säger Johan Forssell.

Kinastopp

Nederländerna har nyligen beslutat att stoppa export av utrustning som används för att tillverka halvledarchip till Kina. En spekulation är att det sker efter påtryckningar från USA.

Nederländernas handelsminister Liesje Schreinemacher säger att det är viktigt att också få till en europeisk linje i frågan, halvledarutrustningen är en avgörande nationell bransch för Nederländerna och det är av stor betydelse att inte göra sig beroende av andra länder (läs: Kina).

Lösare regler

EU-kommissionens nya linje om statsstöd läggs fram samtidigt som kommissionen förlänger möjligheterna till krisstöd som infördes under pandemin och efter Rysslands invasion till Ukraina. De ska gälla till utgången av 2025.

Statsstödsreglerna blir mer flexibla, enligt kommissionen, för att gynna övergången från fossil energi till klimatneutral och grön omställning av industri och samhälle. Det ska helt enkelt bli lättare att stödja gröna investeringar med statliga pengar.

Det kan, enligt kommissionen, handla om tillverkning av batterier, solpaneler, vindturbiner, värmepumpar eller elektrolysanläggningar, samt avskiljning och lagring av koldioxid. Det kan också gälla viktig produktion eller återvinning av råvaror som är avgörande för omställningen.

Lars Larsson/TT