KOMPETENSKRISEN

Almega: För liten skillnad mellan lön och bidrag

Genrebild. Bild: Jessica Gow/TT

I många fall lönar det sig inte att gå från bidrag till lönearbete, skriver tre företrädare för Almega på DN debatt.

Det är extra tydligt för familjer som lever på ekonomiskt bistånd, visar en Almega-undersökning:

”Ett par med ett barn, där båda vuxna lever på ekono­miskt bistånd, ökar sin disponibla månadsinkomst med blygsamma 200 kronor om en av dem börjar arbeta heltid. Med fler barn i hushållet försvinner den ekonomiska vinsten av att arbeta helt och hållet”, skriver Ann Öberg, vd på Almega, Patrick Joyce, chefekonom på Almega, och Fredrik Östbom, näringspolitisk chef på Almega, på DN debatt.

De menar att värdet av ett jobb inte kan överskattas.

”För att minska utanförskapet och få fler att arbeta måste trösklarna in på arbetsmarknaden minska. Det måste alltid löna sig att arbeta och fler måste få uppleva vinsterna av att ha ett jobb”, skriver debattörerna.

DN: ”Värdelöst för många att gå från bidrag till jobb”