DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Forskare: Så ska chefer förbereda sig för krisen

Aida Alvinius Bild: Pressbild

Kriser ställer extra stora krav på chefers förmåga att leda, konstaterar ledarskapsexperten Aida Alvinius i en artikel i Akavia Aspekt. Hon menar att förberedelse och beredskap är mycket viktigt för att klara kriser bättre.

När Sverige nu står inför en lågkonjunktur är det bra att som chef förebereda sig, menar Aida Alvinius som är docent i ledarskap under påfrestande förhållanden och universitetslektor på Försvarshögskolan.

– I kriser, såväl lågintensiva som högintensiva, utsätts chefer ofta för ett hårt korstryck. Det är en mängd krav som ska hanteras, från kollegor, medarbetare, media och samhälle, dessutom ofta under tidspress. Kanske kommer det under processens gång nya lagar och regler som de ska förhålla sig till. Det är mycket som kan gå fel, säger hon till Akavia Aspekt.

Hon menar att pressen samt risken att bli uthängd gör att många chefer är rädda för att fatta beslut. Men den som förbereder sig klarar krisen bättre och återhämtar sig snabbare, konstaterar hon.

– Det är bra att tillsammans med sina medarbetare kartlägga vilka som är de främsta utmaningarna, för organisationen men också för medarbetarna personligen, säger Aida Alvinius.

Akavia Aspekt: Att vara chef och leda i kris