DEBATTEN OM SJUKSKRIVNINGARNA

SD-kritik mot nedlagd karensutredning

Linda Lindberg, socialpolitisk talesperson för SD. Arkivbild. Bild: Josefin Sparrdal/TT

Ekonomi (TT)

Sverigedemokraterna kallar socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) till socialförsäkringsutskottet. Detta efter regeringens beslut att skrota den så kallade karensutredningen som skulle utreda ett slopat karensavdrag.

"Karensdagen utgör en stor börda för många särskilt utsatta yrkesgrupper inom bland annat vården, inte minst i dessa tider då många svenskar upplever en stor ekonomisk osäkerhet. Vi är därför mycket kritiska till att regeringen valt att fatta det här beslutet", säger Linda Lindberg, SD:s socialpolitiska talesperson, i ett pressmeddelande.

Regeringen meddelade i torsdags att utredningen om karensavdrag vid sjukdom läggs ned. Utredningen tillsattes för mindre än ett år sedan av den dåvarande S-regeringen och syftade till att utreda sätt att göra avdraget mer rättvist.

"Vi kommer att titta närmare på hur vi kommer agera framgent, men i ett första skede avser vi kalla äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje till berört utskott för att få svar på varför man väljer att nedprioritera en så pass viktig fråga", säger Linda Lindberg.

I en skriftlig kommentar till TT sade Anna Tenje på torsdagen att det är viktigt att se över karensavdraget, som ersatte karensdagen 2019, för att göra löneavdraget första sjukdagen mer rättvist och förutsägbart.