DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Sjöfarten tuffar på trots krig och bränslekris

Trots stor turbulens i omvärlden blev 2022 ett volymmässigt bra år för svensk sjöfart. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

Trots krig, inflation och skenande bränslepriser var 2022 ett stabilt år för sjöfarten, för både gods- och passagerartrafik. Hamnarna i Helsingborg och Göteborg toppar Sjöfartsverkets statistik.

Under pandemin vände passagerartrafiken kraftigt nedåt, men börjar nu, efter ökningar de senaste två åren, närma sig nivåerna före pandemin.

"Det är färjetrafiken som står för den största delen av ökningen", säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

Antalet kryssningar förra året var fler än under 2019, men antalet passagerare är fortsatt under 2019 års nivå. En förklaring kan enligt Sjöfartsverket vara att färre utomeuropeiska turister åker på kryssning i Sveriges närområde efter Rysslands invasion av Ukraina.

Även godsvolymerna ligger kvar på en stabil nivå. Så har det enligt myndigheten sett ut sedan 2008 och framåt, trots turbulens i form av bemannings- och containerbrist, pandemirestriktioner, krig i Ukraina eller stopp i Suezkanalen.

"Sammantaget över åren ser vi tydligt att viljan att använda sjöfart inte påverkas. Nio av tio varor går via sjöfart till och från Sverige och det är glädjande att leveransen av basvaror fungerar så väl trots allt", säger Niclas Härenstam.

Det totala antalet anlöp i svenska hamnar ökade från 71 262 år 2021 till 75 083 förra året. Mest gods lastades och lossades i Göteborg, flest passagerare hade Helsingborgs hamn.

Fakta

Sveriges mest trafikerade hamnar (antal anlöp)

1. Helsingborg 25 310*

2. Göteborg 5 746

3. Trelleborg 5 198

4. Ystad 4 079

5. Stockholm 2 984

Hamnar med flest passagerare

1. Helsingborg 5 167 816*

2. Stockholm 4 909 242

3. Ystad 2 352 024

4. Strömstad 1 354 770

5. Göteborg 1 318 234

Hamnar mest störst mängd gods (ton)

1. Göteborg 38 718 128

2. Brofjorden 17 267 729

3. Trelleborg 13 267 543

4. Helsingborg 9 095 579

5. Luleå 7 242 358

*Färjelinjen mellan Helsingborg och Helsingör står för en stor del av trafikmängden.

Källa: Sjöfartsverket