Letar nya vägar genom Arktis – från rymden

Ett forskningsprojekt ska leta nya färdvägar för fartyg i Arktis. På bilden syns den finländska isbrytaren MSV Nordica. Arkivbild. Bild: David Goldman/AP/TT

Vetenskap (TT)

I dag är kommersiell sjöfart genom Arktis beroende av Ryssland. Ett nytt forskningsprojekt ska leta alternativa färdvägar i området, genom att övervaka stora hål i havsisen från rymden.

Som en konsekvens av klimatförändringar har havsisen i Arktis tunnats ut. Det har medfört större möjligheter att transportera fartyg i området, något som används dels i turismsyften och dels för frakt av varor mellan östra USA, Europa och Asien.

"I dag är kommersiell sjöfart i detta område endast möjlig på ryskt territorialvatten och det krävs eskort av ryska isbrytare. Den ryska invasionen av Ukraina och den globala geopolitiken 2022 visar att det finns behov av alternativa nordliga rutter", säger Céline Heuzé, docent och universitetslektor i klimatvetenskap vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

I ett nytt forskningsprojekt finansierat av Rymdstyrelsen ska hon övervaka så kallade polynior, stora områden där havsisen öppnar sig eller tunnas ut och förblir öppen under vintern. Genom att övervaka polyniorna, som uppstår på grund av vindar och vattenströmmar eller varmt vatten som stiger till ytan, från rymden kan forskarna flera månader i förväg förutsäga hur de kommer att utvecklas.

Målet är att skapa ett säsongsprognossystem för polynior, som kan skapa nya förutsättningar för kommersiell sjöfart i Arktis.

"Att navigera i Arktis kan innebära stora säkerhetsproblem. Sök- och räddningsuppdrag är logistiskt sett svåra och effekterna av eventuella olyckor eller oljeutsläpp i den känsliga arktiska miljön kan vara förödande. Genom att nyttja polynior är vår förhoppning att vi inte enbart hittar fler nordliga rutter, utan också förutsägbara och säkra rutter", säger Céline Heuzé.

Alice Nordevik/TT