ENERGIPOLITIK

C KU-anmäler regeringen för hemligt elstöd

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) anmäls till riksdagens konstitutionsutskott. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson /TT

Politik (TT)

Centerpartiet KU-anmäler regeringen för hur man tagit fram lagförslaget om att hemlighålla elstödet till hushåll.

– Att vissa remissinstanser fått en halv dag på sig tycker vi ska granskas, säger riksdagsledamoten Elisabeth Thand Ringqvist.

C kritiserar regeringen och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) för att ha gett remissinstanserna alldeles för lite tid att granska det nya lagförslaget om att sekretessbelägga elprisstödet.

I praktiken gick de två promemorior som ligger till grund för lagförslaget ut på remiss i en vecka respektive en halv dag. Det har ifrågasatts skarpt av juristerna på Lagrådet.

Beredningskravet enligt regeringsformen är inte uppfyllt och lagrådsremissen kan av det skälet inte ligga till grund för lagstiftning, slog expertinstansen fast.

"Hanterats slarvigt"

Elisabeth Thand Ringqvist, näringspolitisk talesperson för Centerpartiet, skriver i anmälan till riksdagens konstitutionsutskott, KU, att många av remissinstanserna inte ens hade möjlighet att svara på remissen på grund av den korta svarstiden.

"I det aktuella ärendet är det tydligt att lagstiftningsärendet har hanterats slarvigt och med för små tidsmarginaler."

– Förslaget handlar om att strunta i offentlighetsprincipen och hemligstämpla elstödet i 20 år. Att vissa remissinstanser fick en halv dag på sig att inkomma med synpunkter på ett så konstitutionellt viktigt förslag tycker vi ska granskas av konstitutionsutskottet, säger Thand Ringqvist till TT.

Små ändringar

Efter Lagrådets kritik gjorde regeringen endast redaktionella ändringar, det vill säga små justeringar i lagtexten. I sak står man fast vid att stödet ska hållas hemligt med strikt sekretess i 20 år.

I KU-anmälan tar Centerpartiet också upp att det under senare år blivit allt vanligare att regeringar – av olika färg – driver igenom grundlagsstridig lagstiftning.

Hur beredningskravet ska uppfyllas är inte skrivet i detalj i grundlagen men det finns, enligt Thand Ringqvist "klara gränser för hur slarvig en beredning får tillåtas att vara."

Ebba Busch har sagt att det är viktigt att elstödet betalas ut snabbt, men varför det skulle gå snabbare om uppgifterna hålls hemliga förstår inte Thand Ringqvist.

– Elstödet är på plats oavsett om man har en sekretesstämpling eller inte, säger hon.

S: Förtjänar kritik

Samtliga oppositionspartier har nu lagt motioner på regeringens proposition. De fick tre dagar på sig att svara i stället för normalt runt två veckor.

Samtliga meddelar att de tänker rösta nej. Ida Karkiainen (S), ordförande i konstitutionsutskottet, skriver att regeringens hantering är anmärkningsvärd och förtjänar kritik.

Den sekretess som man vill införa skulle också i praktiken omöjliggöra för journalister och allmänhet att granska utbetalningen, fortsätter hon.

"En utveckling där sekretess blir vanligare och offentligheten minskar skulle vara mycket olycklig".

Vänsterledaren Nooshi Dadgostar skriver i partiets motion att "offentlighetsprincipen är en omistlig del av vår demokrati. Hon tar också upp beredningskravet och påpekar att remisstiden ofta sträcker sig över cirka tre månader. Regeringens hantering är "oacceptabel", enligt Dadgostar.

Även MP:s språkrör Per Bolund anser att lagförslaget ska avslås på grund av den korta remisstiden.

Planen är att riksdagen ska rösta om den nya lagen på onsdag nästa vecka, för att den ska kunna träda i kraft den 1 februari.

Niklas Svahn/TT