FRIHANDELNS FRAMTID

Janerik Larsson: Biden, missa inte handelns betydelse

USA:s president Joe Biden. Bild: Evan Vucci

Janerik Larsson efterlyser ett politiskt ledarskap som förstår vikten av frihandel och globala samarbeten i en ledare i SvD.

”Det svenska välståndet liksom en betydande del av världens välstånd är beroende av en serie internationella handelsavtal”, skriver Janerik Larsson i ledaren.

Han menar att det internationella arbetet med att förbättra det ekonomiska samarbetet går allt kärvare.

”En viktig faktor är USA:s handelspolitik under presidenterna Donald Trump och Joe Biden. USA:s kortsiktiga intressen har prioriterats framför den ambition som styrt arbetet sedan starten 1947”, skriver han.

SvD: ”Handelspolitikens roll framöver borde ha förutsättningar att ses som så central som den faktiskt är