Regeringen: Servicebidrag ska stärka lanthandlarna

Genrebild. Bild: Isabell Höjman/TT

Regeringen har beslutat om ett extra servicebidrag till dagligvarubutiker i serviceglesa områden på 25 miljoner kronor för nästa år, framgår av ett pressmeddelande.

Lanthandlare drabbas just nu av höga elpriser och höga inköpspriser.

– För att kunna ha en levande landsbygd behövs samhällsservice. Det är av stor vikt att lanthandlarna får stöd så att de kan fortsätta erbjuda service till boende, besökare och näringsliv i gles- och landsbygder. Pengarna i den extra satsningen ska främst bidra till att stärka lanthandlare som har störst behov, det kan till exempel vara att man drabbats av höga elpriser, säger landsbygdsminister Peter Kullgren, i en kommentar.

Regeringen: Extra satsning på servicebidrag till lanthandlare