DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

”Vi gör om samma misstag med ukrainarna”

Ukrainska flyktingar på väg mot väntande bussar efter ankomst till hamnen i Karlskrona i mars. Bild: Johan Nilsson/TT

Trots att Ukrainakriget kan bli långvarigt bygger integrationspolitiken på en förhoppning om att ukrainarna snart återvänder hem, skriver Peter Wennblad på SvD:s ledarsida.

Han riktar kritik mot arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrsons uttalanden om att regeringen nu ska gå fram med ”konkreta” åtgärder för att fler ukrainska flyktingar ska kunna få arbete i Sverige.

De konkreta åtgärderna var ”en dunkel orddimma”, konstaterar han.

”Tyvärr illustrerar bristen på konkretion att Sverige är på väg att göra samma misstag med flyktingarna från Ukraina som under tidigare migrationsvågor – människor förpassas till passivitet och utanförskap”, skriver han.

SvD Ledare: Vi gör om samma misstag med ukrainarna