KOMPETENSKRISEN

Svensk Sjöfart vill ha en ny kortare kvalitetsutbildning

Genrebild Bild: Tim Aro/TT

Svensk Sjöfart begär att Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson möjliggör för fler att jobba till sjöss.

Anställningsbehovet är minst 1 750 personer åren 2020-2022 i branschen, enligt Svensk Sjöfart som vill ha ytterligare en utbildning som ska komplettera de existerande universitetsutbildningarna.

– Vi har i en hemställan skrivit till infrastrukturminister Andreas Carlson om att det finns ett stort behov av att skyndsamt genomföra förändringar i den förordning som skulle kunna möjliggöra en kompletterande sjöfartsutbildning. Idag ser vi att utbildningssystemet inte på långa vägar täcker det behov som finns. Vi vill se en kompletterande utbildning som har fokus på enbart yrkesutövningen och därmed kan kortas väsentligt jämfört med dagens mer akademiska sjökaptensutbildning, säger Anders Hermansson, vd för Svensk Sjöfart i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande: Sveriges grannländer har alla både akademiska sjökaptensutbildningar