VALET 2022

Norlén omvald – SD får talmanspost

Julia Kronlid (SD) väljs till andre vice talman i riksdagen. Bild: Anders Wiklund/TT

Politik (TT)

Moderaten Andreas Norlén har omvalts som riksdagens talman. Sverigedemokraten Julia Kronlid blir andra vice talman – efter en andra sluten omröstning. Miljöpartiets försök att utmanövrera SD med en egen kandidat misslyckades därmed.

En enhällig riksdag valde på måndagen den nu sittande talmannen Andreas Norlén till ny talman. Beslutet skedde genom så kallad acklamation där riksdagens ledamöter samfällt ropade ja, och följdes av stora applåder i riksdagen.

Partier över hela skalan uttryckte sig positiva till att högerpartierna nominerade Norlén på nytt.

– Vi välkomnar att Andreas Norlén nominerats som talman, sade Magdalena Andersson (S).

Flera partiföreträdare framhöll att Norlén visat engagemang, kunnande och integritet.

– Man lagar inte det som fungerar, och i synnerhet inte det som fungerar mycket väl, säger SD:s gruppledare Henrik Vinge.

Strid om andra vice

Socialdemokraten Kenneth G Forslund valdes till vice talman, efter att M, KD, L och SD lagt ner sina röster.

Som andra vice talman hade SD-ledamoten Julia Kronlid nominerats gemensamt av de fyra högerpartierna. Men MP och V tog strid. Miljöpartiet lanserade en egen motkandidat i Janine Alm Ericson och begärde sluten omröstning.

– Vi kan inte sitta här och passivt acceptera att genom acklamation rösta för att rasismen och abortmotståndet får plats i talmanspresidiet, säger MP-ledamoten Annika Hirvonen.

Men efter den andra slutna omröstningen stod det klart att Kronlid vann. Hon fick 174 av rösterna, vilket innebar majoritet bland de 347 närvarande ledamöterna.

Bröt partilinjen?

I första omgången fick Kronlid 173 röster av högersidans totalt 176 mandat.

Liberalernas gruppledare Mats Persson är övertygad om att det inte var någon liberal som inte röstade för henne.

– Jag är helt övertygad om att de har röstat enligt överenskommelsen.

Det skulle i så fall betyda att det är tre ledamöter från M, KD eller SD som inte har stött Julia Kronlid.

– Jag kan bara tala för mitt parti, och jag är övertygad om att alla har röstat enligt partilinjen, säger Mats Persson.

"Ingen lekstuga"

Både S och C meddelade före omröstningen att de skulle röstade blankt i valet om andra vice talman.

C-ledaren Annie Lööf motiverade sitt partis beslut:

– Riksdagen ska inte vara en lekstuga, det är mandatfördelningen som gäller när man väljer talmanspresidium. Jag tycker att det är rimligt att det är så även fortsatt.

Även M, KD och L motiverade nomineringen av Kronlid med proportionalitetsprincipen, där talmansposter tilldelas partier efter deras storlek i kammaren.

Kronlid förnekar i en intervju med Aftonbladet att hon är abortmotståndare. Vad gäller kritiken om att hon inte tror på evolutionsteorin är Kronlids svar att hon inte driver frågan över huvud taget.

Näst högsta ämbetet

Talmanspresidiet består av en talman och tre vice talmän.

Talmannens roll är framför allt att leda debatter och omröstningar i riksdagens kammare, samt att leda arbetet med att hitta en ny statsminister efter val. I rollen ingår också att representera Sverige i olika sammanhang. Ämbetet är rikets näst högsta efter kungen och det högst valda ämbetet i Sverige.

Under sitt anförande passade SD:s Henrik Vinge också på att med en referens till barnboksvärlden betona att SD är att lita på.

– Vi är det näst största partiet i hela riksdagen. Men vi vet också nånting om hur det är att vara väldigt liten. En lärdom vi dragit från den tiden är att världen blir en bättre plats om den som är väldigt stark också är väldigt snäll.

Vinge underströk även att SD är berett att ta ansvar framöver.

– Det visar vi i dag genom att ingå i ett brett samförstånd över blockgränsen i fråga om talmanspresidiet. Trots att vi alltså ingår i en majoritet här i kammaren gör vi inte anspråk på viceposten, där lägger vi i stället ner våra röster.

C och V i strid

Posten som tredje vice talman är mer oviss. Vänsterpartiet nominerar i egenskap av fjärde största parti Lotta Johnsson Fornarve (V) till posten, men även Centerpartiet har lagt fram en kandidat i form av Kerstin Lundgren.

V och C fick lika många mandat i riksdagen, men V blev marginellt större än C i valet.

Miljöpartiets Janine Alm Ericson utmanade Julia Kronlid som andre vice talman. Arkivbild. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Fakta

Andreas Norlén (M) 2018–

Urban Ahlin (S) 2014–2018

Per Westerberg (M) 2006–2014

Björn von Sydow (S) 2002–2006

Birgitta Dahl (S) 1994–2002

Ingegerd Troedsson (M) 1991–1994

Thage G Peterson (S) 1988–1991

Ingemund Bengtsson (S) 1979–1988

Henry Allard (S) 1971–1979

Källa: Riksdagen