KLIMATOMSTÄLLNINGEN

LRF siktar på 100 procent fossilfria fordon – om åtta år

Bild: Johan Nilsson/TT

Till 2030 ska Sveriges lantbruk ha 100 procent fossilfria drivmedel. Det är målet i branschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft, skriver SVT Nyheter.

2020 stod lantbruket för ett utsläpp av växthusgaser på 6,9 miljoner ton per år - det motsvarar 15 procent av Sveriges totala utsläpp.

Det vill Lantbrukarnas riksförbund, LRF tillsammans med HKScan, Arla och Lantmännen råda bot på genom att minska koldioxidutsläppen.

Den största delen handlar då om att minska utsläppen från arbetsmaskiner inom lantbruket. En utmaning är att omställningen drar ut på tiden på grund av att det inte finns tillräckligt med arbetsmaskiner som kan drivas fossilfritt. Men om vi vill se en förändring krävs det att alla drar åt samma håll, anser Anita Boman Daniels, ordförande för Lantbrukarnas riksförbund, LRF, i Dalarna.

– Lantbruket kan inte bekosta utvecklingen av det här själv, men det är mycket på gång, säger hon.

SVT Nyheter: LRF:s mål: 100 procent fossilfria fordon – om åtta år