VALET 2022

V ställer krav för att släppa fram Andersson

Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar (V) håller pressträff i Visby inför sitt tal ikväll under Almedalsveckan. Bild: Henrik Montgomery

Politik (TT)

Vänsterpartiet vill se en plan för att stoppa vinstdrivande friskoleföretag.

Det är ett krav för att släppa fram en socialdemokratisk statsminister efter valet.

Kravet framfördes av V-ledaren Nooshi Dadgostar på Almedalsveckan i Visby.

Även Socialdemokraterna (S) vill se ett vinstförbud för friskoleföretag. Men Dadgostar litar inte på att S kommer att kunna genomföra ett sådant förbud.

Därför vill hon ha en överenskommelse på plats innan den obligatoriska statministeromröstningen i riksdagen efter valet. Den ska innehålla en genomförandeplan för att, som V uttrycker det, "ta tillbaka kontrollen över marknadsskolan".

– Det här får inte bli en fråga som bara används i valrörelsen och sedan begravs i utredningar, säger Dadgostar.

V vill dessutom att samtliga partier som är med och släpper fram en socialdemokratisk ledd regering även ska stå bakom överenskommelsen.

Även C

För att ett sådant regeringsunderlag ska ha majoritet i riksdagen ser det för närvarande ut att krävas inte bara S, V och MP, utan även C.

Centern (C) är emot ett vinstförbud för friskolor. Dadgostar hävdar att de övriga partierna är på V:s linje när det gäller friskolor.

– Så det är kompromissande som gäller även för Centerpartiet, säger hon.

V:s förslag på genomförandeplan för att stoppa vinstdrivande friskoleföretag består av sex punkter.

En är att ett beslut om vinstförbud ska tas 2024, som ska vara fullt genomfört 2026. Enligt Dadgostar kan det också handla om att förbjuda aktiebolag att driva skolor.

För att ett sådant förbud ska bli effektivt vill V att en lag om att offentlighetsprincipen ska gälla alla skolor klubbas redan i höst.

Föreslår stopplag

Ett nytt förslag från V är en stopplag för att förhindra att friskolor köper upp kommunala skolfastigheter. En sådan lag är, enligt Dadgostar, viktig för att friskoleföretag inte ska kunna kringgå ett vinstförbud. Risken är annars, enligt henne, att vinster i stället tas ut som höga hyror, genom att låta ett bolag i samma skolkoncern hyra ut lokaler till friskolan.

Ett annat nytt förslag från V i genomförandeplanen är en helt ny resursfördelningsmodell. Enligt den modellen ska kommunerna även i fortsättningen stå för basfinansieringen av skolan, men staten överta ansvaret för att se till att skolor som tar emot elever med svagare förutsättningar kompenseras mer än i dag.

– Vi behöver på ett tydligare sätt se till att om en elev behöver mer hjälp måste vi se till att kunna ge den hjälpen, säger Dadgostar.

Modellen innebär bland annat att dagens skolpeng avskaffas och ersätts av en klasspeng som viktas utifrån lokala förutsättningar.

– I stället för att var och en av eleverna får en skolpeng så blir det en skolpeng för hela klassen, säger Dadgostar.

Hon pekar på att skolor som förlorar elever under terminen i dag förlorar hela elevens skolpeng, även om skolan har planerat för ett visst antal elever.

– Med en klasspeng så slipper man problemet med att elever försvinner och skolan står med stora lokalkostnader, säger Dadgostar.

Peter Wallberg/TT

Fakta

Vinstförbud i skolan fullt genomfört 2026.

Ny modell för skolpeng genomförd 2026.

Förbud för kötid som urvalsmetod vid populära friskolor. Beslut senast 2022.

Ny behovsprövad tillståndsprövning av Skolinspektionen för att förhindra överetablering av friskolor i ett område. Ska genomföras 2022.

Stopplag för utförsäljning av skolfastigheter under 2022.

Offentlighetsprincip för alla skolor under 2022.

Källa: Vänsterpartiet