KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Kritiken: Ny skatt på bioolja ökar utsläppen

STOCKHOLM 20210507 - Högdalenverket är ett kraftvärmeverk som drivs av Stockholm Exergi. Anläggningen producerar el och fjärrvärme genom avfallsförbränning. Anläggningen har kapacitet att ta emot 700 000 ton avfall per år. Foto Anders Wiklund / TT kod 10040 Bild: Anders Wiklund/TT

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, vill skrota skatten på bioolja.

Enligt Svebio leder skatten till att mer fossila bränslen används i fjärrvärmen.

– Nu har vi svart på vitt att skatten ger ökade utsläpp av fossil koldioxid från våra värmeverk. Den måste tas bort till hösten, i samband med att vi emotser beslut om att biodrivmedel för transporter får en tioårig skattebefrielse, säger Gustav Melin, vd för Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande: Biooljeskatten infördes för ett och ett halvt år sedan