DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Fler yrkesverksamma vill plugga – men lärosäten saknar resurser

290 000 privatanställda tjänstemän vill plugga på universitet när omställningsstudiestödet införs. Men majoriteten av Sveriges lärosäten saknar resurser, uppger Unionen.

En enkät från Unionen visar att majoriteten av Sveriges universitet och lärosäten saknar resurser för att ta fram den typ av utbildningar och kurser som passar yrkesverksamma studenter.

– Vi kommer alla att behöva uppdatera vår kompetens flera gånger under våra arbetsliv. Då måste det vara praktiskt möjligt att göra det. Därför behövs utbildningar som passar den som också arbetar till exempel fler fristående kurser och distansutbildningar, säger Martin Linder, ordförande i Unionen, i ett pressmeddelande.

Dubbelt så många yrkesverksamma vill plugga - men majoritet av lärosäten saknar resurser