OSUND KONKURRENS

Ledare: Så hotar Göteborgs kommunala bolag demokratin

Bild: Mats Schagerström/TT

Göteborgs stad har ägarintressen i 130 bolag. Det är ett demokratiproblem, menar Adam Cwejman på GP Ledare.

”Att kunna utkräva ansvar av beslutsfattare är, jämte möjligheten att tillsätta dem i fria val, en av demokratins viktigaste egenskaper”, skriver Adam Cwejman. Han menar att mängden bolag som Göteborgs stad har ägarintressen i hindrar medborgarna att få en överblick och därmed kunna utkräva ansvar.

Göteborgs stad har ägarintressen i 130 bolag. Stockholm och Malmö har ägarintressen i vardera 17 bolag, påtalar Adam Cwejman.

”I Göteborg har mängden kommunala bolag blivit ett oavsiktligt sätt att skapa ett avstånd mellan medborgaren och de gemensamt ägda tillgångarna. Pågår misskötsel av fastigheter eller uppstår plötsligt höjda hyror kan det kommunala bolaget alltid hänvisa till att de är bundna av lagen som reglerar bolag”, skriver han.

GP Ledare: Göteborgs kommunala bolag är ett demokratiproblem