Satsningar på isbrytare välkomnas

Statsisbrytaren Frej. Arkivbild. Bild: Pontus Lundahl/TT

Sjöfart (TT)

Att satsningar på nya isbrytare för första gången hamnar i regeringens nationella tioårsplan möts av positiva reaktioner.

Enligt Katarina Norén, generaldirektör på Sjöfartsverket, är regeringens besked glädjande.

"Moderna isbrytare är en förutsättning för att de enorma satsningarna på industrin i Norrland ska nå full effekt", säger hon i ett pressmeddelande.

Sjöfartsverket fem nuvarande statsisbrytare byggdes på 1970-talet och är omoderna. Sjöfartsverket har argumenterat för att nya ska finansieras via den nationella planen för transportinfrastruktur.

Och när regeringens prioriteringar inom planen för 2022–2033 lades fram på måndagen ingick finansiering för två nya och mer klimatvänliga isbrytare för en kostnad av nära 3,5 miljarder kronor med, enligt verket. Dessutom öppnas det för att senare vid behov investera i en tredje.

Branschorganet Skogsindustrierna skriver i sin tur att isbrytarsatsningen kommer att vara "hela Sveriges industri till gagn".

Även Svensk sjöfart välkomnar att regeringen fokuserar på sjöfarten.

"Satsningarna är viktiga för ett handelsberoende land som Sverige där mer än 90 procent av exporten och importen går till sjöss", skriver branschorganet.

Fakta

Sjöfartsverket har fem egna isbrytare: Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer. Vid behov hyrs externa resurser i form av bland annat bogserbåtar in.

Sjöfartsverket bryter is till havs och assisterar, dirigerar, leder och bogserar fartyg som har problem med att komma fram.

Sverige och Finland har sedan några år tillbaka ett mycket nära samarbete om isbrytningen, vilket kan innebära att det ibland är en finländsk isbrytare som assisterar trafiken till en svensk hamn och omvänt.

Källa: Sjöfartsverket