FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD

Parterna krokar arm för att minska sexuella trakasserier hos hyrpersonal

Lena Skärhult, Prevent, och Maria Morberg, Almega Kompetensföretagen. Bild: Pressbild

Almega Kompetensföretagen och LO inleder en samverkan för att höja kunskapsnivån bland chefer och skyddsombud för att förebygga sexuella trakasserier hos in- och uthyrdpersonal.

– Sexuella trakasserier har ofta sitt ursprung i makt, gamla vanor och osunda strukturer. En stor del av problemen beror på okunskap om vad som är sexuella trakasserier och vad man ska göra om någon drabbas, säger Lena Skärhult, projektledare på Prevent, i ett pressmeddelande.

Sexuella trakasserier som drabbar in- och uthyrd personal faller mellan stolarna, bland annat på grund av okunskap kring vem som har arbetsmiljöansvaret. Det vill nu Almega Kompetensföretagen och LO förändra genom Prevents kostnadsfria webbverktyg.

– Det är värdefullt att parterna går arm i arm kring den här viktiga arbetsmiljöfrågan. För att komma åt problemen med sexuella trakasserier på ett företag behövs en tydlig ledning, ett pågående samtal om hur sexuella trakasserier kan se ut, samt tydliga riktlinjer som skapar tillit och trygghet. Prevents gedigna webbverktyg underlättar för verksamheten att nå de här målen på ett strukturerat sätt, säger Maria Morberg, arbetsmiljörådgivare på Almega, i pressmeddelandet.

Pressmeddelande: Parterna för ut- och inhyrd personal samverkar mot sexuella trakasserier