DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Andersson: Tar Turkiets oro på största allvar

Statsminister Magdalena Andersson (S) och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg under en pressträff på Harpsund. Bild: Henrik Montgomery/TT

Nato (TT)

Statsminister Magdalena Andersson (S) och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg möttes under måndagen på Harpsund.

Med på agendan var, förstås, Turkiets blockering av Sveriges Natoansökan.

– Vi tar Turkiets invändningar på största allvar, inte minst vad gäller kampen mot terrorism, säger Andersson.

Jens Stoltenberg säger att Sverige har tagit två "viktiga steg" för att möta Turkiets invändningar mot ett svenskt medlemskap.

– Jag välkomnar att Sverige redan har påbörjat förändringen av landets antiterrorlagstiftning och försäkrar att vapenexportlagstiftningen kommer att ligga i linje med deras framtida status som Natomedlem, med nya åtaganden gentemot allierade, säger Stoltenberg.

På en fråga om vilka av Turkiets krav som Sverige är redo att tillmötesgå säger Magdalena Andersson att Sverige redan vidtagit åtgärder.

– Det pågår bilaterala och trilaterala samtal med Turkiet just nu. Vi kommer vara väldigt tydliga med hur vi kämpar mot terrorismen. Vi har skärpt våra lagar och har en mycket starkare lagstiftning mot terrorism än tidigare, säger Andersson.

Hon betonar att Sverige "kommer att bidra till att bekämpa terrorismen".

Stoltenberg säger att han är i nära kontakt med Sverige, Finland och Turkiet medan samtalen fortsätter.

Garantier avgörande

Jens Stoltenberg fick även frågor om andra Natoländers säkerhetsgarantier gentemot Sverige i väntan på medlemskap.

– Om Sverige skulle attackeras ser jag det som otänkbart att Nato-allierade inte skulle agera. Det är budskapet vi har framfört på ett väldigt tydligt sätt till tänkbara motståndare, säger Stoltenberg.

Magdalena Andersson lyfter fram säkerhetsgarantierna som en stark anledning till att regeringen svängde i Natofrågan.

– Jag vill understryka hur viktiga de här garantierna har varit för oss i Sverige. Det var helt avgörande för vårt beslut att ansöka om medlemskap i Nato, säger hon.

Jens Stoltenberg säger att Sverige ur ett säkerhetsperspektiv är "på en bättre plats i dag än innan de ansökte" och att "målet är förstås ett fullvärdigt medlemskap så snart som möjligt, men då måste vi hantera Turkiets invändningar".

Oklart datum

Något datum för när Sverige och Finland kan gå med kan Stoltenberg fortfarande inte ge. Han säger att toppmötet i Madrid den 29–30 juni aldrig varit en deadline.

– När flera länder är involverade går det inte att säga exakt när länderna kan komma överens, säger han och tillägger:

– Signalerna Sverige skickar är hjälpfulla och visar att Sverige, liksom Finland, är redo att vidta konkreta åtgärder mot (Turkiets) terrorrelaterade invändningar.

Lyfte fram Norge

Sverige har mycket att erbjuda Nato och dess medlemmar, inklusive Turkiet, säger Magdalena Andersson.

Statsministern lyfter också fram Norge som en förebild och säger att landet balanserat sitt medlemskap i Nato med att fortsätta vara en röst för nedrustning och icke-spridning av kärnvapen.

– Sveriges starka internationella röst kommer att kvarstå, säger Andersson.

I söndags besökte Stoltenberg Finland.

Simon Uggla/TT

Patrik Dokk/TT

Statsminister Magdalena Andersson (S) och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg tog även en roddtur i ekan. Bild: Henrik Montgom"ery/TT

Fakta

Nato (North Atlantic Treaty Organisation) är en transatlantisk försvarsallians som grundades år 1949.

Den består i dag av 30 medlemsländer, varav 14 ingick i det forna östblocket. Det senaste landet att ansluta sig var Nordmakedonien som blev medlem i mars 2020.

Finland och Sverige skulle territoriellt sett bli den mest vidsträckta utvidgningen sedan Turkiet och Grekland blev medlemmar 1952.

Nato skapades i syfte att bevara freden i det nordatlantiska området genom att avskräcka från väpnade angrepp mot alliansens medlemmar.

Kärnan i Nato är den så kallade artikel 5, som slår fast att ett angrepp mot ett Natoland är ett angrepp mot hela alliansen och att alla medlemmar är skyldiga att hjälpa det attackerade landet.