DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Rapport: Kraftiga kostnadsökningar för småföretag

Bild: Isabell Höjman/TT

Närmare åtta av tio företag menar att kostnadsökningarna har haft en negativ inverkan på verksamheten, visar en rapport från Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Kostnadsrapporten visar även att drygt hälften av småföretagen räknar med att höja priserna i stor eller mycket stor utsträckning som en konsekvens av ökade kostnader.

– Detta är såklart mycket oroande, Sverige behöver välmående och växande företag som anställer och bidrar till att hålla hela landet levande. Det är dessutom oroliga tider och vi behöver långsiktiga politiska reformer för att skapa goda förutsättningar för svenskt näringsliv, säger Philip Thunborg, näringspolitisk expert på Företagarna till organisationens hemsida.

Företagarna: Kraftiga kostnadsökningar för småföretagen