KRIGET I UKRAINA

Naturgas – het fråga längs västkusten

Borrplattform i Nordsjön för utvinning av olja och gas. Arkivbild. Bild: Carina Johansen/NTB/TT

Ekonomi (TT)

För att frigöra sig från ryskt naturgasberoende tvingas 400 000 danska hushåll byta uppvärmningssystem. I Sverige är gasberoendet mycket mindre – men kan bli en het fråga i ett 30-tal kommuner längs västkusten.

Det svenska gasledningsnätet sträcker sig mellan Trelleborg i söder och Stenungsund i norr – och det är längs denna sträcka de mest gasberoende kommunerna finns.

– Det är ett typexempel på en fråga som för hela Sveriges del är ganska liten, men som kan bli extremt viktig för några enstaka kommuner och aktörer, säger Mikael Höök, lektor vid Uppsala universitet med inriktning på globala energisystem.

Senast 2030 ska Danmark klara sig helt utan rysk naturgas, löd den danska regeringens besked i veckan.

Av de 400 000 hushållen med naturgas bedöms en stor andel kunna gå över till fjärrvärme och för övriga kan alternativet bli värmepump eller i sista hand biogas.

27 000 hushåll

I Sverige har bara lite mer än 27 000 hushåll naturgas och då är även så kallade spiskunder inräknade, där naturgasen inte används för uppvärmning utan matlagning.

I Sverige svarar naturgasen bara för omkring tre procent av den totala energitillförseln.

– För Sverige som land är naturgasfrågan avsevärt mer ovidkommande än vad den är för Danmark, säger säger Mikael Höök.

– Men för enskilda kommuner eller enskilda bolag kan naturligtvis förändringar i gaspriset eller gastillgången bli en väldigt stor fråga, fortsätter han.

Europeisk mix

Gasimporten sker huvudsakligen via rör från Danmark och kommer i form av en så kallad europeisk mix, som förra året till 40 procent bestod av rysk gas. Under våren har andelen rysk gas i mixen pressats ner till cirka 30 procent.

Anders Wallinder, enhetschef vid Energimyndighetens avdelning för trygg energiförsörjning, ser inte framför sig att svenska hushållskunder kommer att tvingas byta värmepannor som i Danmark.

– Vi har en så pass liten andel hushållskunder, det är bara två procent av gasen som går till hushåll, så det är inte ett prioriterat område, säger han.

Däremot kommer hushållen att drabbas av prishöjningar om den ryska gasen faller bort.

Förbereda alternativ

Företag som använder naturgas uppmanas av Energimyndigheten att förbereda sig för ett eventuellt stopp av rysk naturgas.

Om man inte kan gå över till andra energikällor så kan flytande naturgas, LNG, vara ett alternativ, men då måste den först förgasas. I andra fall kan avtal med en lokal biogasproducent vara en möjlighet.

– Om rysk gas inte säljs till Europa eller Europa inte köper gas från Ryssland, då är det inte ett totalt stopp, utan då blir det lägre tillgång till gas, säger Anders Wallinder.

Prishöjningar och ransonering

Följden kommer att bli stora prishöjningar som leder till att de som kan går över till andra energikällor. Men det kan ändå finnas risk för att gasen måste ransoneras och i så fall finns redan en prioriteringslista färdig.

– Kraftvärmeverken, som tar väldigt mycket gas, är de som får stryka på foten först. Då får de byta till andra bränslen och lösa fjärrvärme och kraftproduktion på det sättet, säger Anders Wallinder.

Vilka som sist får stryka på foten är också redan spikat i den nationella krisplanen, men Energimyndigheten vill inte avslöja vilka de är.

– Det är ett fåtal som måste räddas helt enkelt, utöver det skyddade kundkollektiv som hushållen utgör, säger Anders Wallinder.

Lagren fylls på

För att säkra uppvärmningen under nästa vintersäsong håller EU-länderna nu på att fylla sina naturgaslager. Målet är att de ska vara fyllda till 80 procent.

I år färdigställs också en ny rörförbindelse mellan Norge och Polen, Baltic pipe, som även kommer att kopplas ihop med det danska gasnätet.

– På det sättet kommer den att påverka vår beredskap på ett positivt sätt, att det finns ett flöde därifrån. Det går in i det danska gasnätet, som är kopplat till vårt, säger Anders Wallinder.

Cecilia Klintö/TT

Fakta

I Skåne, Halland, Västra Götaland och den västra delen av Jönköpings län utgör naturgas en betydande del av energimixen, cirka 20 procent.

Det västsvenska naturgasnätet går från Trelleborg i söder till Stenungsund i norr och har också en avstickare mot Gislaved.

Ett 90-tal anläggningar konsumerar 80 procent av gasen i systemet.

Bara två procent av naturgasen i Sverige går till hushållskunder, resten används som processbränsle och råvara i industrin, för kraft- och fjärrvärmeproduktion samt som fordonsbränsle.

Om tillgången på naturgas krymper kraftigt blir påverkan stor, bland annat i fjärrvärmenäten och för de industrier som använder naturgas. Även busstrafiken i vissa områden skulle påverkas.

Vanligtvis kommer gasen till det västsvenska nätet från ett danskt gasfält i Nordsjön, men där pågår för närvarande en renovering som ska vara klar sommaren 2023. Under tiden importeras i stället, via Danmark, en europeisk mix som bland annat innehåller rysk naturgas.

Under 2022 tillkommer möjligheten att importera norsk gas via en ny rörledning mellan Norge och Polen, som också kopplas till Danmark.

Källa: Energimyndigheten