DE SVENSKA KRISSTÖDEN

Krisstödet förvandlades till krav på 280 000 kronor – ”Jag bara satt och stirrade"

Bild: Sören Andersson, TT

Krishjälpen blev till ett straff, när myndigheten plötsligt ändrade sig. ”Vi tvingas betala 280 000 kronor i ”böter” för att vi tidigare har tagit ut lön en gång per år istället för varje månad”, säger företagaren Ulrika Ek.

I början av mars deltog företagaren Ulrika Ek, vd på Gotlands Strumpfabrik, på mässan Allt för sjön i Älvsjö.

– Jag tror att det var den fjärde dagen som det brakade loss ordentligt. Det kom färre och färre människor, och vi var tvungna att stänga vår butiksmonter.

Strumpfabriken säljer direkt till konsument via två egna butiker på ön, i webbutik och på mässor runt om i landet. Inställda mässor är ett hårt slag mot verksamheten.

– För att kunna ha anställda året om åker vi runt på mässor från september till april när det inte är högsäsong i våra butiker. I år har alla mässor ställts in, och vi stängde även butiken i Visby fyra dagar i veckan under sommaren. Det var helt dött och vi sålde i princip ingenting, säger Ulrika Ek.

Jag bara satt och stirrade på mejlet. Sedan antog jag att Tillväxtverket måste ha gjort något fel

Hon berättar att företaget redan i april ansökte om korttidspermittering för en anställd. När läget inte förbättrades tvingades hon säga upp två av de fem anställda, samtidigt som hon ansökte om permittering för sig själv och sin man. I kontakt med Tillväxtverket berättade Ulrika Ek att hon och maken tar ut lön en gång per år.

– Handläggaren sa att det var okej och förstod att det är många företagare som gör så. Vi fick då godkänt för ett preliminärt stöd från första maj.

Avslag och spärrade stödperioder

Men den tolfte november kom dråpslaget. Företaget fick avslag på sin begäran om permitteringar för perioden maj-juni men också för ”eventuella ytterligare perioder”. Det preliminära stödet ska nu betalas tillbaka.

– Jag bara satt och stirrade på mejlet. Sedan antog jag att Tillväxtverket måste ha gjort något fel, att de hade slagit ihop våra två ansökningar och att tillägget om årslön försvunnit, säger hon och fortsätter:

– Jag frågade Tillväxtverket rakt ut: ”Måste jag verkligen skicka en överklagan till förvaltningsrätten?” Jag tänkte att man istället bara borde kunna göra om och göra rätt. Men avslaget betyder att vi tvingas betala drygt 280 000 kronor i ”böter” för att vi tidigare har tagit ut lön en gång per år istället för varje månad.

Krispengarna når inte fram

Utöver permitteringar har företaget även ansökt om omställningsstöd. Stödet riktar sig till företag vars nettoomsättning minskat under ett antal stödperioder.

– Men det som är problematiskt för oss, och många andra företag, är att Skatteverkets definition av fasta kostnader inte överensstämmer med vår. Bland annat har vi avtal för annonseringar som sträcker sig över flera år som vi i dagsläget inte kan avsluta.

– Innan året är slut kommer vi att ha ett omsättningstapp på cirka 2,5 miljoner och från krispaketet har vi fått 45 000 kronor, säger Ulrika Ek.

För att söka stöd för juni–juli måste ett företag visa ett omsättningstapp på 50 procent, vilket hon menar är för högt.

– Vi är inte berättigade till omställningsstöd för juni och juli. I juni tappade vi 80 procent och i juli 40 procent. När de räknas ihop blir det några procent mindre än 50 procent eftersom försäljningen var högre i juli. Vi är därför inte berättigade till något stöd alls för den perioden.

Regeringen tillsammans med samarbetspartierna C och L aviserade förra veckan att företag som tappat minst 40 procent i omsättning från augusti till oktober ska kunna söka omställningsstöd. För perioden november-december räcker det med 30 procent i minskad omsättning.

Skrivit brev till finansministern

I mitten av november skrev Ulrika Ek ett öppet brev till finansminister Magdalena Andersson (S).

– På något sätt är det mitt ansvar att utbilda om min verklighet. Jag vet att det är allt för många företag som sitter i samma sits, där stöden inte når fram, säger hon och fortsätter:

– Jag kan förstå att regelverket är uppbyggt så att stöd snabbt ska komma ut till krisande företag. Men det måste gå lika snabbt att rätta till det som blivit fel. Nu är det dags att fånga upp dem som har ramlat mellan stolarna. Jag är bara besviken över att systemet inte funkar bättre än vad det gör.

Hon berättar att hon under krisen har följt regeringens presskonferenser noga.

– Hoppet har ändå funnits. Jag kanske har varit godtrogen men jag har hela tiden trott på regeringen när den säger att livskraftiga företag ska överleva och att stöden ska komma ut till företagen. Nu vet jag att det inte har blivit så.

Tills vidare är all produktion lagd på is. Nu handlar det om att försöka överleva tills pandemin är över

Hur länge krisen varar och om Gotlands Strumpfabrik får tillgång till mer stöd är avgörande för företagets framtid, konstaterar Ulrika Ek.

– Tills vidare är all produktion lagd på is. Nu handlar det om att försöka överleva tills pandemin är över. Då börjar det stora arbetet med att få igång verksamheten igen. Det är sådant som vi måste fatta beslut om nu. Ska vi våga arbeta 40 procent och hoppas att vi får gehör för vårt överklagande och får rätt till permitteringar senare? Det är väldigt avgörande och svåra beslut som måste tas nu, säger Ulrika Ek.

TN har sökt Tillväxtverket för att få svar på frågan om företagare som tar ut lön en gång per år är berättigade till stöd. Myndighetens presstjänst meddelar att företaget behöver kunna påvisa en regelmässigt utgående lön för att få ta del av permitteringar.