FRAMTIDENS TRANSPORTER

Massiva satsningar krävs för lyckad elektrifiering

Bild: Janerik Henriksson/TT

Massiva statliga satsningar krävs för att kunna elektrifiera transporterna. Det skriver Transportföretagen.

Branschorganisationen har låtit Per Kågesson, fil dr i energi- och miljösystemanalys analysera hur förutsättningarna ser ut för elektrifieringen.

”Eftersom elektrifieringen måste bli omfattande och genomföras på exceptionellt kort tid kan behovet av statlig finansiering visa sig bli mycket större än under mera normala förhållanden”. En analys av Per Kågeson citeras på organisationens hemsida.

Kågeson pekar på att Sverige ska bli klimatneutralt till 2045 och redan 2030 ska Sverige minska transporter med 70 procent. Samtidigt beräknas godstransporter öka med 50 procent och persontransporter med 30 procent till 2040.

Några rekommendationer om vad som behöver göras för att elektrifieringen ska kunna lyckas som organisationen lyfter fram utifrån Per Kågesons analys är: använda teknikneutrala styrmedel, sänka skatten på el inom transportsektorn till energiskattedirektivets miniminivå samt att staten behöver garantera utbyggnaden av laddinfrastruktur.

Transportföretagen: Elektrifieringen av transportsektorn kräver betydande statliga investeringar