FRAMTIDENS TRANSPORTER

Beslut om järnvägsspår till Norge välkomnas

Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare. Bild: Pressbild

En majoritet i riksdagens trafikutskott vill att regeringen ska ge Trafikverket i uppdrag att tillsätta en utredning om ett nytt järnvägsspår mellan Stockholm och Oslo. ”En av de mest lönsamma järnvägssatsningar som kan genomföras", säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare i ett pressmeddelande.

– Det är väldigt bra att politiken hörsammar de behov och den potential näringslivet ser i att koppla ihop huvudstadsregionerna i Sverige och Stockholm på ett bättre sätt. Vi har länge efterfrågat satsningar och bedömer att det här är ett projekt som starkt skulle stärka de nordiska ländernas vision om att bli världens mest hållbara och integrerade regioner redan till 2030 , säger Andreas Hatzigeorgiou.

Han menar att dagens järnväg är mycket eftersatt och undermålig.

– Förhoppningsvis ser vi ett första steg mot en förändring nu, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Pressmeddelande: Regeringen åläggs att starta svensk-norsk utredning om spåret Stockholm-Oslo: "En av de mest lönsamma järnvägssatsningarna"